Hva er optikusnevritt?

Hva skjer med kroppen når du har MS?

Ved MS oppstår det betennelse rundt nervetrådene i hjernen og ryggmargen. Sykdommen angriper isolasjonsmaterialet (myelinet) rundt nervetrådene og det oppstår etter hvert arr (plakk). Disse fører til at nervesignalene fra hjernen og ut til forskjellige deler av kroppen forsinkes, eller ikke når fram.

Hva er symptomer på MS?

Symptomer og diagnostikk ved multippel sklerose. Symptomer på MS (multippel sklerose) kan være tåkesyn,dobbeltsyn og smerter bak øyet, slitenhet, følelse av kribling i armer og bein, klossete bevegelser, elektrisk utstrålende følelse fra nakken og nedover ryggen når man bøyer nakken framover.

Hva skjer i synsnerven?

Synsnerven, nervus opticus, er andre hjernenerve. Den leder synsimpulsene fra netthinnen til synsrelaterte kjerner i thalamus og mesencefalon. Synsimpulsene fra thalamus formidles videre til synsnervebarken i bakre hjernedel.

Når netthinnen løsner?

Når netthinnen løsner fra underlaget, får vi tilstanden som kalles netthinneløsning. Synet forsvinner i det området av hinnen som løsner. Det er ganske typisk at dette skjer relativt plutselig. Mange beskriver det som en «gardin» som trekkes for en del av synsfeltet.

Hva er synsforstyrrelser?

Det er mange ulike tilstander som kan gi synsforstyrrelser som prikker, fluer, stjerner og lignende i synsfeltet. Mange av årsakene er ufarlige, men symptomene kan også representere alvorlige øyelidelser. Ved nyoppstått synsforstyrrelser skal lege alltid kontaktes.

Hvor lenge kan man leve med MS?

Mer enn 80 prosent av MS-pasientene lever i over 35 år med diagnosen. Gjennomsnittlig levealder i Norge er for kvinner 84 år. MS er ikke en sykdom som man dør av, noe som betyr at jeg ifølge gjennomsnittet skal leve 63 år med diagnosen.

Kan man leve godt med MS?

Ifølge Lise Johnsen i MS-foreninga er det like mange forskjellige sykdomsforløp som det er folk som har sykdommen. – Det er ingen fasit for hvordan livet blir med MS. De er kommet veldig langt i arbeidet med medisiner som bremser, så det er mulig å leve livet uten symptomer, forteller hun.

Kan man drikke alkohol når man har MS?

Alkohol. Mange personer med MS som har ustøhet eller styringsvansker, forteller om øket følsomhet for virkningene av alkohol. For noen gjør dette at de helst ikke drikker alkohol, fordi de da raskt kan oppfattes som beruset.

Kommer MS plutselig?

Symptomene og de nevrologiske skadene forverres ofte gradvis. Omtrent 85 av 100 har symptomer som kommer og går i begynnelsen.

Hvor fort utvikler MS seg?

Symptomene utvikles over timer til få dager, og avtar etter uker til måneder, i starten ofte fullstendig, men senere i sykdomsforløpet kun delvis. Sykdomsforløpet varierer mye, fra lette tilfeller med få attakker og uten vesentlig invaliditet til alvorlige tilfeller med rask utvikling av total invaliditet.

Hvordan merket du MS?

De vanligste tegn på MS er fysiske symptomer som tretthet eller matthet i kroppen, usikker balanse, nummenhet og problemer med synet. Symptomene kan forsvinne etter et akutt attakk, men kan også bli værende. Symptomer som er forbundet med akutte forverringsepisoder, utvikler seg vanligvis i løpet av timer til dager.