Hva er normalt å veie når man er 170 cm?

Hva er vanlig å veie når man er 13 år?

Gjennomsnitt på hva en 13-årige jente veier ligger ca på 45 kg og oppover. Men det er store variasjoner og vekten er også avhengig av hvor høy man er. Hva som er passe vekt for den enkelte, avhenger av hvor mye muskelmasse man har, hvor tung benbygningen er, osv.

Hva er normal vekt for en 12 åring?

Jenters høyde og vekt i forhold til alder
Alder Høyde lav / cm* Vekt middel / kg
11 år 132 35,0**
12 år 138 39,0**
13 år 143 43,0**
14 år 148 50,0**

19 weitere Zeilen

Hva er normal vekt for 165 cm?

Menn
Undervekt Normalvekt (kg)
165 50,6 63,2
166 51,1 63,9
167 51,7 64,6

25 weitere Zeilen

Hva er normal vekt for 160 cm?

Med en høyde på 160 cm vil en vekt mellom 41 – 59 kg regnes for normal. Noen kan bære lettere, andre kan være tyngre uten at det betyr at de har for lav eller for høy vekt.

Hvor mye bør man veie når man er 173?

Men ett sted mellom 50 kg( nedre grense) og 70 kg er det som er anbefalt.

Hvor mye skal man veie når man er 176?

Hvis vi ser på kroppsmasseindeks (KMI) som et mål på hva man burde veie ut i fra høyde, så er det 70 kg som definerer grensen mellom normalvektig og overvektig for en 14-åring som er 176 cm høy.

Hvor mye skal man veie når man er 175 cm?

Det er stor variasjon på normavekt når man er 175 cm høy og 14 år. Alt fra 51 kg til 71 kg betegnes som normalvekt.

Hva er normal høyde for en 13 åring jenter?

Det er ingen regel på hva som er normal høyde for en på 13 år. Det er like normalt å være 145 cm som 175 cm. Grunnen til det, er at dere vokser i ulikt tempo etter hvor langt dere er kommet i puberteten.

Hva er normal BMI for barn?

Definisjoner for normalvekt og overvekt blir da følgende: Normalvekt: KMI lavere enn iso-KMI 25. Overvekt: KMI høyere eller lik iso-KMI 25. Fedme: KMI høyere eller lik iso-KMI 30.

Hvordan klare å gå ned 10 kg?

Å gå ned 10 kg på 4 uker vil kreve at du i snitt går ned 2,5 i uka. Å gå ned 1 kg i uka betyr at du må redusere kaloriintaket med 7000 kalorier. Det betyr at du må spise 17500 færre kalorier i løpet av en uke for å gå ned 2,5 kg, eller 2500 kalorier per dag. For å oppnå en slik vektreduksjon er du nødt til å sulte deg.

Hvor mye skal man veie når man er 164?

Det er et stort spenn i hva det er normalt å veie for en jente som er 164 cm høy, og det er ikke noe unormalt med å veie 55-58 kg. Hvis du lurer på om vekten din er normal så kan du prate med helsesykepleier på skolen din om dette til høsten.