Hva er normal vekt for en 15 åring?

Hva er vanlig vekt for 14 åringer?

Hva som er normalt å veie for en 14åring varierer veldig, det kommer an på mange faktorer. Hvis man ser på en stor gruppe, og ønsker at disse skal være normalvektige, med en høyde på 170 cm, så vil man veie mellom 49 og 68 kg.

Hva er overvektig for en 16 åring?

Det er også sånn at hvis man trener og er mye aktiv, samt spiser sunt, så er det ikke farlig å ha BMI litt over 25 (selv om det egentlig indikerer overvekt). En BMI kalkulator vil si at en jente på 16 år, med høyde 165 cm, som veier 48 kg er undervektig, og vekt 70 kg er overvektig.

Hva er normalt å veie når man er 170 cm?

Mange studier viser at BMI-en med lavest risiko ligger omtrent midt i normalvektsområdet – som strekker seg fra BMI 18,5 til 25. Er du 170 høy, betyr det at vekta di ligger mellom 55 og 70 kilo, rundt regnet.

Hvor mye skal man veie tabell?

BMI er en av flere målemetoder for å gi en indikasjon på om du er undervektig, normalvektig, overvektig, eller sykelig overvektig.

BMI og helse.
Klassifisering BMI Sykdomsrisiko
Normalvekt 18,5-24,9 Lav
Overvekt 25,0-29,9 Økt for diabetes
Fedme, grad 1 30-34,9 Økt for diabetes Økt dødelighet

3 weitere Zeilen

Hvor mye skal man veie når man er 176?

Hvis vi ser på kroppsmasseindeks (KMI) som et mål på hva man burde veie ut i fra høyde, så er det 70 kg som definerer grensen mellom normalvektig og overvektig for en 14-åring som er 176 cm høy.

Hva er det vanlig å veie for en 13 åring?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Gjennomsnitt på hva en 13-årige jenter veier ligger ca på 45 kg og oppover.

Hva er normal høyde for en 13 åring jenter?

Det er ingen regel på hva som er normal høyde for en på 13 år. Det er like normalt å være 145 cm som 175 cm. Grunnen til det, er at dere vokser i ulikt tempo etter hvor langt dere er kommet i puberteten.

Hvor høy er en gjennomsnittlig 13 åring?

Når man er 13 år, variere nok høyden endel, nettopp på grunn av at noen er kommet i pubertet og andre ikke. Men gjennomsnittlig ligger normalhøyden rundt 160 cm. Den nedre normalverdien ligger rundt 145 cm.

Hvor mye må man veie for å være overvektig?

KMI 18,5 – 24,9 defineres som normalvekt. KMI 25,0 til 29,9 defineres som overvekt. KMI 30,0 til 34,9 defineres som fedme grad I. BMI 35,0 til 39,9 defineres som fedme grad II.

Er jeg normal vekt?

Normalvekt (18,5 – 25)

Din BMI indikerer at du er normalvektig. Fedmekirurgi er ikke aktuelt for deg. Vektnedgang er heller ikke anbefalt, men et sunt kosthold og regelmessig fysisk aktivitet er gunstig for å opprettholde god helse.

Hva er normalvekt for en 17 åring?

Det er stor variasjon på normalvekt når man er 171 cm høy og 17 år. Alt fra 54 kg til 72 kg betegnes som normalvekt.