Hva er normal temperatur under armen?

Er 39 i feber mye?

Tilkall lege: Hvis barnet er 3 måneder eller yngre. Hvis barnet har en temperatur høyere enn 40°C. Hos voksne dersom temperaturen er høyere enn 40°C eller ved feber over 39°C over mer enn tre dager.

Har man feber hvis man har 36?

Kroppens temperatur er en god indikator på sykdom. Feber defineres som temperatur over 38°C målt i endetarmen.

Kan man ta tempen under armen?

Måling i armhulen er ifølge Norsk Helseinformatikk (NHI) «unøyaktig og bør unngås». Siden infeksjoner sjelden fører til temperaturer over 41,1 °C, sier man at hypertermi foreligger dersom temperaturen er høyere enn det. Temperaturer over 40 ℃ kan være farlige, og temperaturer over 42 ℃ direkte livstruende.

Er 37 5 feber hos voksne?

Normal kroppstemperatur hos mennesker ligger rundt 37 °C. Er temperaturen over 38 °C (målt i endetarmen) har man feber. Typiske symptomer på feber er kuldefølelse (frysetokter) når feberen stiger, og tilsvarende varmetokter/svette når feberen synker.

Er det normalt å ha 35 i feber?

Definisjon på lav kroppstemperatur

For lavt temperatur kalles hypotermi og defineres som temperaturer lavere enn 35 °C (6). Både ved feber og hypotermi kan det være aktuelt å kontakte lege, særlig dersom allmenntilstanden er nedsatt og/eller det er andre symptomer tilstede.

Hva regnes som feber?

Feber er kroppstemperatur på 38,0º C eller mer målt i endetarmen. Barn får lettere feber enn voksne, og de får ofte høyere feber. Feber er et viktig ledd i kroppens forsvar mot infeksjoner. Det er et svært vanlig sykdomstegn, men ingen sykdom i seg selv..

Hvor langt inn skal termometeret?

Termometeret må ikke føres for langt inn, særlig ikke hos barn. Det plasseres tre til fem cm innenfor åpningen hos voksne og to til tre cm hos barn i cirka to minutter. Det er viktig å være påpasselig med hygienen når vi bruker denne typen måling.

Er 38.5 i feber mye?

Temperaturer ved feber

Legevaktslegen forteller at feberen er farlig når den er over 41 grader, og at man bør kontakte lege dersom den overstiger 40. Tilstanden regnes forøvrig kun som feber når den har oversteget 38 grader – sammenliknet med vår normale kroppstemperatur, som ligger på 37,4.

Har man feber ved kreft?

Kreftsvulstene kan etter hvert også forstyrre funksjonen i organet, som kan vise seg som et epileptisk anfall dersom svulsten sitter i hjernen, hoste og tung pust hos dem som har lungekreft, smerter og noen ganger betennelsesreaksjoner i kroppen, som kan lede til feber, tretthet, kvalme og dårlig matlyst.

Er det bra å ha feber?

Feber er en del av infeksjonsforsvaret. Den gjør at imunnsystemet blir bedre til å bekjempe mikrober, sier Pål Aukrust, overlege ved Medisinsk seksjon på Rikshospitalet. Mikrober er en samlebetegnelse på alt som ikke hører hjemme i kroppen – fra virus til bakterier og sopp.

Hvordan vet man at man har feber uten termometer?

Det kan være vanskelig å fastslå om du eller barnet ditt har feber uten termometer. Du kan måle i munnen, øret eller armhulen, men mest pålitelig vil det være å måle i stumpen – her kommer man nærmest kroppens kjernetemperatur. Måler man i armhulen viser det som regel 1°C lavere temperatur enn den man måler i stumpen.