Hva er mastocytose?

Når er utslett farlig?

Som hovedregel er det nødvendig å oppsøke lege dersom du blir svært plaget av utslettet og det ikke forsvinner i løpet av et par dager.

Hvordan føles elveblest?

Elveblest, eller urtikaria, gir et karakteristisk kløende utslett – med vabler i huden. Utslettet varierer fra bitte små vabler, til vabler som kan dekke store områder av kroppen.

Er mastocytose arvelig?

Mastocytose regnes ikke for å være arvelig, selv om det finne sjeldne eksempler på at mastocytose går igjen i familier, og det forskes en del på arveligheten av sykdommen. Diagnosen kan være vanskelig å stille, og det kan ta flere år før det erkjennes at pasientens symptomer skyldes mastocytose.

Hva feiler det deg mastocytose?

Mastocytose er en samlebetegnelse på tilstander som kjennetegnes av ansamlinger av unormale mastceller i ulike organer. Barn har vanligvis kun utslett og pleier å bli helt friske. – Systemisk mastocystose (SM) skyldes mastcelleansamlinger i indre organer med hyppigste lokalisasjon benmargen.

Hvordan kjennes nervesmerter ut?

Sykdomsbildet varierer betydelig. De første symptomene er ifølge Norsk Helseinformatikk ofte nedsatt hudfølelse og leddsans. Dette kan gi følelse av å ha puter under føttene, og det medfører ustø gange. I tillegg opplever enkelte smertefulle prikkinger.

Hva er Dermografisme?

Dermografisme er en tilstand der rissing på huden medfører en øyeblikkelig rød hevelse som svarer til risset. På denne måten kan man skrive på huden. Forandringene går raskt tilbake og medfører vanligvis ikke kløe. Tilstanden er beslektet med fysikalsk elveblest.

Hva gjør mastceller?

Mastcelle, mastocytt, er en type bevegelig bindevevscelle (20-30 µm store), som også finnes i blodet som basofile leukocytter. De deltar i kroppens immunforsvar og finnes særlig langs kapillarene i løst bindevev (tarmveggen, luftveiene, lærhuden) og i granulasjonsvev (sårvev).

Når bør man oppsøke lege ved utslett?

Dersom det kommer væske ut av utslettet eller det oppstår andre symptomer slik som feber, bør du kontakte lege. Skulle du ha klødd på utslettet og fått betennelse i sårene, kan legen hjelpe deg med behandling av dette. Alle utslett som utvikler seg raskt og aggressivt bør også vurderes av lege.

Når gå til lege med utslett?

#4 Når bør man oppsøke lege? De fleste utslett er forbigående og forsvinner i løpet av et par dager. Dersom utslettet vedvarer utover dette, kan det være lurt å kontakte lege for en vurdering. Andre symptomer som tyder på at kontakt med lege er en god ide, er symptomer som smerter, feber og sykdomsfølelse.

Hvordan ser allergisk utslett ut?

Definisjon. Huden får en blekrød hevelse og klør fordi huden frigir histamin uten at det er forårsaket av en allergisk reaksjon. Størrelse og utbredelse varierer. Reaksjonen kommer fort, gjerne i løpet av minutter, og forsvinner vanligvis i løpet av timer, uten å etterlate forandringer på huden.

Hvordan starter elveblest?

Elveblest opptrer oftest som ledd i en allergisk reaksjon, men kan også utløses av fysisk påvirkning, f. eks. kulde. Den kroniske formen for elveblest skyldes sjelden allergi, men oftest en autoimmun reaksjon mot mastceller i huden som frigjør histamin.