Hva er Kyleena?

Hva er best av hormonspiral og kobberspiral?

Helsemyndighetene anbefaler bruk av langtidsvirkende prevensjon. Langtidsvirkende prevensjon kalles også LARC (Long Acting Reversible Contraceptives). Grunnen til anbefalingen er at de er trygge, og at de ikke har brukerfeil. Hormonspiral er mer effektiv enn kobberspiral, men p-stav er mest effektiv.

Hvor lenge varer bivirkninger av hormonspiral?

Hormonspiralen gir få bivirkninger, men blødningsforstyrrelser er vanlig. Sporblødninger, småblødninger eller uregelmessige blødninger er vanlige de første månedene. Dette reduseres etter 3-6 måneders bruk. Etter ett års bruk har de fleste mindre eller ingen menstruasjonsblødning.

Hvor sikker er de ulike prevensjonsmidlene?

I henhold til Pearl Index har p-stav en gravidprosent på 0,05 prosent i løpet av et år, mens hormonspiral ligger på 0,2 prosent. Kobberspiral ligger på 0,6-0,8 prosent. Til sammenligning ligger p-pillen på mellom 0,3 og 9 prosent, avhengig av om bruken er såkalt «perfekt» eller «vanlig».

Hvilken prevensjon gir minst hormoner?

Kobberspiral og kondom er prevensjonstyper som ikke inneholder hormoner. Fordelen med prevensjon uten hormoner er at det ikke er risiko for bivirkninger. Menstruasjonen vil opptre slik som tidligere.

Er Kyleena kobberspiral?

Valg av spiral

Det finnes nå fire hormonspiraler på markedet i Norge: Mirena, Levosert, Kyleena og Jaydess.

Hvordan virker Kyleena?

Spiralen settes inn i livmoren, og hormonet hindrer befruktning, hovedsakelig på to måter: For det første gjør den slimet i livmorhalsen litt seigere, slik at sædceller ikke kommer inn i livmoren. For det andre vil eggceller og sædceller bli inaktivert av hormonet.

Er spiral tryggere enn p-piller?

Fra 1. januar har helsesøstre og jordmødre fått utvidet forskrivningsrett til prevensjon. Legemiddelverket håper det gjør at fler kvinner får p-stav og spiral fremfor ppiller og minipiller.

Hva er tryggest av p-piller og spiral?

P-stav og spiral er ufattelig mye sikrere enn ppiller, nettopp fordi man ikke kan gjøre noe feil. Hadde veldig mange flere av de yngste prevensjonsbrukerne i stedet for ppiller begynt på p-stav eller spiral, ville vi unngått minst mange hundre uønskede graviditeter, sier Johansen.

Er spiral sikrere enn p-stav?

Pstav, hormonspiral og kobberspiral regnes som de beste prevensjonsmidlene fordi de virker i årevis. I motsetning til andre typer prevensjon kan de ikke glemmes eller brukes feil. Pstav, hormonspiral og kobberspiral er de langtidsvirkende prevensjonsmetodene.

Hva gjør hormonspiral med kroppen?

Hormonspiralen inneholder ikke østrogen. Gjennom små porer skilles det ut en konstant, og svært liten mengde av hormonet, hvert døgn. Dette virker på slimhinnen inne i livmorhulen, og fører til at: Livmorslimhinnen blir tynnere og mindre mottakelig for et befruktet egg.

Hvordan vet man at spiralen sitter feil?

Du kan kontrollere om den sitter på plass ved å stikke en finger dypt inn i skjeden. Hvis spiralen har sklidd ned, vil du kunne kjenne spiralen som en hard pigg innerst i skjeden. Noen får også symptomer i form av økte smerter og småblødninger. Faller ut.