Hva er Kolangitt?

Hvordan leve uten galleblære?

Når galleblæren er fjernet, produserer leveren fremdeles galle som bryter ned fettholdig mat, men det er viktig å være litt forsiktig med mat man spiser, særlig i de første ukene etter operasjon. Galleblæren konsentrerer galle og slipper ut litt av gangen ettersom vi trenger det.

Hva gjør gallesyre?

Gallesyrer er en gruppe organiske syrer med kolesterollignende struktur som finnes i galle. Gallesyrer og deres salter er viktige for fordøyelsen av fett i tarmen, blant annet ved at de finfordeler og emulgerer fettpartiklene, som derved lettere kan spaltes og suges opp fra tarmen.

Hvor går gallegangene?

Den felles gallegangen munner ut i tolvfingertarmen (øverste del av tynntarm). Gallegangene er forbundet med galleblæren, som er et lite hulorgan på undersiden av leveren. Galle fra leveren blir delvis lagret og konsentrert i galleblæren, og skilles ut i tolvfingertarmen etter behov.

Hva er galleveiene?

Galleveiene er et samlebegrep for leverens galleførende kanaler. Vi skiller mellom indre, intrahepatiske, galleveier (gallekapillarene og de mindre gallegangene), og ytre, ekstrahepatiske, galleveier (de større gallegangene samt galleblæren).

Er gallestein dødelig?

Dersom denne tilstanden blir stående ubehandlet, kan det føre til alvorlig, og i noen tilfeller dødelig skade. Pasienten har da gjerne feber, konstante smerter og gulsott.

Hvor stor er en galleblære?

Form og funksjon. Galleblæren er omtrent 8–10 centimeter lang, 4–5 centimeter bred, er relativt tynnvegget (1–2 millimeter) og rommer 30–100 milliliter. Den mottar gallen, som blir produsert i leveren og ledet via de små gallegangene til to større ganger (ductus hepaticus dexter & sinister) fra hver sin leverhalvdel.

Hva er Gallestase?

Gallestase er når den normale utskillelsen av galle fra leveren til tarmen er hindret. Gallestase gir opphopning av gallefargestoff i blodet, noe som blir synlig som gulsott.

Hva kan jeg spise etter å ha fjernet galleblæren?

Du kan spise vanlig mat etter å ha fjernet galleblæra. Unngå store og fettrike måltid de to første månedene. Det er ikke unormalt å bli litt treg i magen og ha luft i tarmene. Du kan hjelpe til med å regulere fordøyelsen ved å holde deg i aktivitet og få i deg rikelig med drikke og fiberrik mat.

Hva skjer etter fjerning av galleblære?

Etter at galleblæren er fjernet, vil leveren fortsatt produsere galle, men den skilles nå ut i tarmen hele tiden – ikke bare ved måltid. Symptomer på galleblæresykdom inkluderer fordøyelsesbesvær, magesmerter, kvalme, feber, gulsott og rask puls.

Kan man få gallestein etter å ha fjernet galleblæren?

Selv om man har fått fjernet galleblæren, vil det fortsatt kunne dannes gallestein i gallegangene, men dette skjer sjelden. Smerter behandles med smertestillende legemidler.

Hvilket organ produserer galle?

Galle produseres i levercellene og transporteres til galleblæren (som ligger på undersiden av leveren) eller til tolvfingertarmen. En viktig komponent i gallen er gallesalter. Disse har flere funksjoner, men to sentrale er: Å emulgere fett i tarmen.