Hva er immunsuppresjon?

Hva er immunsuppressive medisiner?

Immundempende behandling er behandling som tar sikte på å hemme organismens immunreaksjoner mot eget eller transplantert vev. Immundempende behandling brukes ved alvorlige autoimmune sykdommer.

Hvorfor immundempende medisiner?

Ved autoimmune sykdommer brukes immundempende midler i lavest mulige doser, for om mulig å hemme den sykdomsfremkallende (immunopatiske) aktiviteten av immunsystemet uten at kroppens forsvarsmekanismer mot infeksjoner undertrykkes.

Hva er en autoimmun sykdom?

Autoimmune sykdommer utgjør en stor gruppe sykdommer som har det til felles at kroppens immunsystem feilaktig angriper friske celler, ødelegger disse og det vevet de tilhører.

Hvordan kan man behandle MS?

Medisin er ikke den eneste måten for å behandle MS; man kan få hjelp på flere andre måter fra ulike spesialister. Mange sykehus har MS-team, som kan bestå av nevrolog, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sosionom og psykolog.

Er metotreksat immundempende?

Metotreksat er et legemiddel som brukes i behandlingen av enkelte kreftsykdommer, og i lave doser som betennelsesdempende og immundempende medisin.

Hva gjør metotreksat?

Metotreksat virker sykdomsdempende ved at den hemmer noen av byggesteinene som er viktige i dannelsen av visse immun- og betennelsesceller. Dermed dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere og mange vil føle seg mindre utmattet/trette. Blodsenkningen reduseres.

Hvilke er kjente bivirkninger av Prednisolon?

– Blodtrykksøkning og generell væskeopphopning (ødem) kan ses ved høye doser. – Søvnløshet kan oppstå, spesielt ved høye doser. – Ved høye doser kan også hetetokter, rødme, svetting og uro/nedsatt konsentrasjon forekomme. I sjeldne tilfeller kan høye doser Prednisolon gi psykiske forstyrrelser.

Kan man bli frisk av autoimmun sykdom?

Fasano sier at det må skje et skifte i hvordan vi ser på og behandler autoimmune tilstander. Prof Fasano, Harvard Medical School. Fasano sier at det er fullt mulig å bryte denne negative syklusen og helbrede eller stoppe utviklingen av disse tilstandene ved å finne og behandle de underliggende årsakene.

Hvem får autoimmune sykdommer?

Flest kvinner får autoimmun sykdom

Det varierer litt fra sykdom til sykdom, men for lupus og Sjøgrens syndrom er det et stort flertall av kvinner som rammes. Også leddgikt og lavt stoffskifte rammer flere kvinner og for mange av de sykdommene er det kvinner som er i flertall. Ett unntak er Diabetes type 1.

Kan autoimmune sykdommer helbredes?

Autoimmune sykdommer er ofte vanskelige å diagnostisere og kanskje enda vanskeligere å behandle. Det finnes nemlig ingen kur som helbreder sykdommene. De forblir kroniske.

Hvor lenge kan man leve med MS?

Mer enn 80 prosent av MS-pasientene lever i over 35 år med diagnosen. Gjennomsnittlig levealder i Norge er for kvinner 84 år. MS er ikke en sykdom som man dør av, noe som betyr at jeg ifølge gjennomsnittet skal leve 63 år med diagnosen.