Hva er Hyperalgesi?

Hva betyr Allodyni?

Allodyni er smerter forårsaket av en stimulus som normalt ikke gjør vondt.

Hva er Nociseptorer?

Nociseptiv beskriver evnen til å oppfatte, registrere og overføre informasjon om skadelig påvirkning av kroppen. For eksempel vil skade på vev stimulere smertereseptorer (nociseptorer) og forårsake nociseptiv smerte.

Hva er nevropatisk smerte?

Nevropatisk smerte er definert som smerte som oppstår som en direkte følge av skade eller sykdom i sentralnervesystemet, det vil si i hjerne eller ryggmarg, eller i det perifere nervesystemet, det vil si nervetrådene som spres til alle deler av kroppen fra hjerne og ryggmarg.

Hva er sentral sensitisering?

Med utgangspunkt i professor Ellen Jørums redegjørelse for Høyesterett, legger jeg til grunn at sentral sensitisering er et fenomen hvor nervecellene i ryggmargen, på grunn av smertepåvirkning, etter hvert utvikler økt følsomhet for smerte.

Hva er forskjellen på sensorisk og emosjonell smerte?

Personer kan ha smerte, uten at vi finner noe galt med hverken nervesystemet eller der de har vondt. Smerten er også en emosjonell opplevelse. Det betyr at den påvirkes av hva vi føler når vi opplever smerte. Hvis vi for eksempel er redde eller deprimerte, oppleves smerten ofte sterkere og mer ubehagelig.

Hva er sentral sensitivisering?

Sentral sensitivisering defineres som økt respons sentralt (CNS) hvor det nociceptive nevron reagerer unormalt på afferent input under normal terskel på grunn av dysfunksjon av smertekontrollsystemene.

Hvorfor får man fantomsmerter?

Fantomsmerter kommer fra såkalte nerveknuter. De oppstår fordi nervene ikke vokser skikkelig sammen etter amputasjonen. Og smertene i den manglende kroppsdelen kan være så intense at offeret er ute av stand til at arbeid eller sove – og i verste fall drives til selvmordets rand.

Hva er sensorisk smerte?

«En ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse assosiert med aktuell eller potensiell vevsskade, eller beskrevet som slik skade.»

Er nevrogene smerter vondere enn Nociseptive smerter?

Nevropatisk smerte er smerte som oppstår på grunn av skade i nerver eller hjerne. Denne typen smerte skiller seg fra den nocoseptive smerten ved at det ikke er nødvendig med noen smertefremkallende stimuli.

Hvordan kjennes nervesmerter?

Symptomer ved nevropati

Sykdomsbildet varierer betydelig. De første symptomene er ifølge Norsk Helseinformatikk ofte nedsatt hudfølelse og leddsans. Dette kan gi følelse av å ha puter under føttene, og det medfører ustø gange. I tillegg opplever enkelte smertefulle prikkinger.

Hvordan føles nevropati?

Symptomer. De første symptomene ved nevropatier er føleforstyrrelser (parestesier). Dette kjennes som sovende, prikkende eller kløende fornemmelser i de hudområdene som innerveres av nerven. Pasientene kan også oppleve kraftnedsettelse i de musklene som nerven går til.