Hva er høy bilirubin?

Hvorfor er gulsott farlig?

Prognose. Gulsott går vanligvis over i løpet av en uke eller to uten noen behandling, men dersom babyens bilirubinnivå er høyt vil lysbehandling hjelpe. Blir bilirubinnivået svært høyt, kan det gi hjerneskade. Det kan føre til hørselstap, lærevansker og forsinket utvikling, men dette er heldigvis svært sjelden i dag.

Hva er gulsott symptom på?

Gulsott er gulfarging av hud og/eller slimhinner. Gulsott skyldes opphopning av gallefargestoffer, som normalt utskilles med avføringen og urinen. Opphopningen kan skyldes leverbetennelse (hepatitt).

Hvordan bli kvitt gulsott?

Mange nyfødte får gulsott, men det er sjelden farlig. Hos de fleste babyer forsvinner gulsott etter en uke eller to uten behandling. Dersom gulsott forverres etter hjemkomsten, bør man oppsøke lege. ​Ved lysbehandling mot gulsott plasseres babyen i en barneseng under synlig, blått (eventuelt blågrønt) lys.

Hvor lang tid tar det før gulsott forsvinner?

Gulsott oppstår når det blir for mye bilirubin i barnets blod. Dette får huden, det hvite i øynene og innsiden av munnen til å se gule ut. Gulsott opptrer vanligvis to til fire dager etter fødselen og forsvinner hos de fleste av seg selv i løpet av de neste to ukene.

Hva er normal Leverprøve?

Følgende angis vanligvis som normalverdier: Menn: 10-70 U/L (enheter per liter) Kvinner: 10-45 U/L (enheter per liter)

Hva betyr lett forhøyede leververdier?

Tolkning av prøvesvar: Høye verdier kan være tegn på hindringer i galleveiene (gallestein, svulst), stort alkoholforbruk eller leversykdommer som leverbetennelse (hepatitt) og skrumplever.

Hva er en høy ALAT?

ALAT er forkortelse for alanin aminotransferase. Blodprøven heter: S-ALAT og kalles også noen ganger GPT. ALAT er et enzym som særlig finnes i mange vev, men spesielt mye i levercellene. Hvis leveren overbelastes eller utsettes for skade, lekker enzymet ut av cellene og kan finnes i blodet hvis man tar en blodprøve.

Er gulsott farlig for voksne?

Tilstanden kan være uskyldig eller alvorlig. Kanskje er du smittefarlig og kanskje trenger du rask behandling. Gå til legen din. Gulsott er et symptom som alltid krever grundig undersøkelse og som regel innleggelse på sykehus.

Er bilirubin farlig?

Er gulsott farlig? Dersom nivået av bilirubin er altfor høyt, kan dette være farlig og kan også resultere i alvorlige komplikasjoner om det ikke behandles. Hvis nivået av bilirubin i blodet hos nyfødte blir for høyt, kan stoffet trenge inn i hjernen.

Kan gulsott smitte?

Smitter ved dråpesmitte, vanligvis via infisert vann eller mat som er håndtert av smittede personer eller vasket i infisert vann. Inkubasjonstiden er 2-6 uker, vanligvis cirka 4 uker. De fleste barn under 6 år får ingen eller lette symptomer. Eldre barn kan få feber, kvalme og oppkast og kan bli gule i huden.

Hvordan teste for gulsott?

Sjekker fargenyansene i babyens hud

Det vil komme frem et grønt signal dersom barnet er friskt. Et gult signal dersom barnet har fargenyanser som fører til mistanke, og et rødt signal dersom barnet har gulsott. Prototypen har allerede blitt testet ut på nyfødte ved St. Olavs Hospital.