Hva er hjertesvikt og hvilke symptomer har en pasient med hjertesvikt?

Kan man se hjertesvikt på EKG?

EKG, røntgen og ekkokardiografi er vanlig ved mistanke om hjertesvikt. Ved EKG ser man ser etter tegn til hjerteinfarkt, ventrikkelhypertrofi og hjerterytmeforstyrrelser (særlig atrieflimmer). Et fullstendig normalt EKG utelukker hjertesvikt med > 90 % sikkerhet (6).

Hvilke problemer kan en pasient med hjertesvikt ha?

Ved alvorlig hjertesvikt, kan væske lekke inn i lungene og gi såkalt lungeødem. Dette kan få deg til å hoste opp rosa, skummende slim og man skal da ringe 113 for akutt hjelp. Overflødig væske kan også gi hovne og oppblåste føtter, ankler og bein. Slik hevelse kalles ødem.

Hvordan stille diagnosen hjertesvikt?

Undersøkelser med EKG, blodprøver og ultralyd av hjertet er viktige for å stille diagnosen hjertesvikt, vurdere alvorlighetsgrad og for å følge utviklingen av sykdommen.

Hvordan merker man tette blodårer?

Symptomer
  • Kramper i bena når man går.
  • Hjerneslag.
  • Nyresvikt.
  • Smerter i brystet ved fysiske anstrengelser (angina)
  • Hjerteinfarkt.

Hva er Hjertesvik?

Hjertesvikt betyr at hjertet ikke pumper blodet rundt i kroppen din så godt som det skal. Det skjer som regel fordi hjertet er blitt skadet av en annen medisinsk tilstand, som for eksempel et hjerteinfarkt. Det finnes flere typer hjertesvikt. Hvilken type du har avhenger av hvilken del av hjertet som fungerer dårlig.

Kan man dø av hjertesvikt?

Hjertesvikt er en tilstand der hjertet ikke klarer å pumpe blodet rundt i kroppen kraftig nok, og noen organ får for dårlig blodtilførsel. Ved akutt hjertesvikt kommer symptomene raskt, og er ofte livstruende og krever behandling på sykehus.

Kan blodprøve påvise hjertesvikt?

Dersom du har symptomer på hjertesvikt, kan du hos fastlegen få tatt en enkel blodprøve for å utelukke eller påvise hjertesvikt. Testen, som heter NT-proBNP, er en norsk oppfinnelse og analyseres på de fleste norske sykehuslaboratorier. Den er også i bruk i resten av verden.

Hva kan en se på EKG?

Elektrokardiografi (EKG) er en undersøkelse som registrerer de elektriske signalene i hjertemuskulaturen. Undersøkelsesmetoden gir verdifulle opplysninger om hjertets funksjon, og er nyttig ved utredning av ulike hjertesykdommer.

Hva kan man se på EKG?

EKG viser oss hvordan hjertet arbeider, og kan gi informasjon om størrelse på hjertet, rytmen til hjertet og eventuelt sykdom i hjertet.

Hvilke observasjoner gjør man hos en pasient med hjertesvikt?

Blodtrykk og puls – kontinuerlig observasjon i akuttfasen. Hjertesvikt pasienter har rask puls på grunn av kompensasjon for et redusert minuttvolum. Blodtrykket kan være forhøyet eller redusert og kardiogent sjokk med blodtrykk under 90 mmHg kan ses ved venstre ventrikkel-svikt på grunn av hjerteinfarkt (Dickstein mfl.

Hvorfor har noen pasienter med hjertesvikt Drikkerestriksjoner?

Noen hjertesviktpasienter har drikkerestriksjoner. Mindre inntak av væske redusere arbeidsbelastninga for hjertet. Pasientens lege bestemmer da hvor mye væske pasienten kan få i døgnet. For å ha kontroll på væskemengden er det anbefalt å måle mengden som går både inn og ut (drikke og diurese).