Hva er hjemmedialyse?

Hva gjør dialyse med kroppen?

Det meste av væsken går tilbake til blodet, mens avfallsstoffene renses og skilles ut i urinen. Dialyse er en metode for å rense avfallsstoffer og overflødig væske fra blodet når kroppens egen rensefabrikk har sviktet, slik situasjonen er ved kronisk nyresvikt.

Er dialyse vondt?

Under dialysen vil litt av blodet ditt, cirka 2 dl, sirkulere i slangesett og dialysefilteret. Behandlinga er nøye overvaka av kontrollfunksjonane i dialysemaskinen og av personalet og varar i 3-5 timar. Det gjer ikkje vondt å få dialyse.

Hvor lenge kan man leve med ubehandlet nyresvikt?

Kronisk nyresykdom er en alvorlig langvarig sykdom, men mange lever med denne tilstanden i mange år. Utsiktene er best hvis nyreskadene oppdages tidlig. Jo tidligere du starter behandling, jo raskere kan du bremse ned ytterligere skade.

Kan man dø av nyresvikt?

Noen mennesker dør av akutt nyreskade, men risikoen er større hos de med en alvorlig underliggende sykdom som forårsaket nyreproblemene.

Kan man få dialyse hjemme?

Hver dialyse tar rundt 4-5 timer. Hemodialyse kan også utføres hjemme. Peritonealdialyse utføres der pasienten bor. Ved kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialyse (CAPD) fylles bukhulen med væske, som blir værende i bukhulen noen timer før den tappes ut og erstattes med ny dialysevæske.

Hvor mye koster dialyse?

For dialyse utført på sykehus beregnet Kunnskapssenteret (1,2) i sin metodevurdering i 2013 at en dialysebehandling i sykehus har en årlig kostnad på 479.000 kroner. Med dagens teknologi vil kostnadene for en tilsvarende behandling som gjennomføres hjemme, være i en størrelsesorden på 220.000 kroner.

Hvor mange får dialyse i Norge?

Om lag 1600 personer med nyresvikt i Norge må gjennomføre dialyse. Av disse får rundt 1300 pasienter hemodialyse og 300 peritonealdialyse. Tallet på dialysepasienter generelt er økende. – Årsaken er først og fremst at dialyse tilbys eldre og sykere personer enn før.

Hva er en dialysemaskin?

Dialysemaskinen fungerer som et filter som fjerner avfallstoffene som bygger seg opp i kroppen og regulerer sammensetningen av blodet som sendes tilbake i pasienten. Dialyse utføres på små spesialavdelinger på sykehus.

Hva er glomerulonefritt?

Glomerulonefritt er betennelse i nyrens karnøster (glomeruli). Betennelsen utløses ikke av bakterier eller virus, men av unormale immunologiske reaksjoner.

Hvor ofte får man dialyse?

De fleste pasienter trenger dialysebehandling 4-5 timer 3 ganger hver uke.

Hvordan merke nyreproblemer?

Symptomer
  • Slapphet og slitenhet som følge av anemi (nedsatt blodprosent) eller opphopning av avfallsstoffer i kroppen.
  • Tap av matlyst, kvalme og brekninger.
  • Hyppig vannlating, særlig om natta.
  • Hevelse i bena og rundt øynene på grunn av væskeopphopning i kroppen.
  • Kløe, lett for å få blåmerker, bleik hud (anemi)