Hva er hemolytisk anemi?

Hva er en vanlig årsak til hemolyse?

Dette kan skyldes arvelige defekter som gir cellene feil form (sfærocytose, eliptocytose) eller autoantistoffer som har festet seg på celleoverflaten (autoimmun hemolyse).

Hva er sekundær anemi?

«Sekundære» anemier

Det er vanligvis flere årsaker til dette, som for eksempel mangel på jern og vitamin B12 på grunn av malabsorpsjon, eventuelt komplisert med økt hemolyse, nedsatt frigjøring av jern fra lagre, eller nedsatt produksjon av normale røde blodceller som skyldes grunnsykdommen.

Hva kan føre til hemolyse i prøven?

Det er mange grunner til hemolyse: * Vanskelig prøvetaking. * Tynne kanyler i kombinasjon med prøverør som fyller mer enn 7mL. * Dårlig fylling av rør.

Hva er høy MCV?

MCV og MCH har særlig interesse for utredning av årsaken til anemi. Disse er for lave ved jernmangel og talassemi og forhøyet ved for eksempel mangel på vitamin B12 eller folat. Røde blodceller med lav eller høy MCV kalles også mer beskrivende mikrocytose og makrocytose.

Hva er makrocytær anemi?

Ved makrocytær anemi er altså MCV forhøyet, og de røde blodlegmene er store og som oftest godt rødfarget. Denne typen anemi er typisk for: Mangel på eller manglende utnyttelse av vitamin B12 og folat.

Kan langvarig stase gi hemolyse?

Langvarig stase kan gi en konsentrering av analytter i blodet p.g.a. endringer i vannbalansen. Dette er særlig ugunstig for hemostaseprøver, kalium og LD, og bør kommenteres på rekvisisjonen.

Hvorfor sentrifugere blodprøver?

Ved å sentrifugere blodprøven blir serum/ plasma separert fra blodcellene. De fleste av laboratoriets analyser utføres i serum. Blodprøver skal stå vertikalt og koagulere ved romtemperatur i minimum ½ time, maksimum 2 timer. Ved prøver til glukose og glukosebelastning må prøvene sentrifugeres innen 1 time.

Hvilke forhold kan påvirke blodprøvesvar?

Fysisk aktivitet kan influere på enkelte komponenter som analyseres, f. eks. blodgasser og “muskelenzymer” som CK. Fysisk og psykisk stress kan påvirke konsentrasjonen av enkelte analytter.

Er blodmangel farlig?

Blodmangel som skyldes underskudd på jern kan nedsette motstandskraften mot infeksjoner og hemme småbarns mentale og motoriske utvikling. Årsaken til blodmangel er hovedsakelig nedsatt produksjon av røde blodlegemer og/eller økt tap av røde blodlegemer.

Hva er årsaken til anemi?

Anemi er en vanlig tilstand, og praktiserende lege finner årsaken til anemien hos 80% av pasientene. Oftest skyldes det jernmangel som følge av blødning, f. eks. kraftige menstruasjonsblødninger.

Kan man dø av anemi?

Anemi er av ulike årsaker spesielt uheldig for personer med svakt hjerte. Angina og hjertesvikt blir verre og faren for hjerteinfarkt øker. Summen av dette blir at anemi i verste fall kan bidra til for tidlig død. De røde blodcellene lages i beinmargen.