Hva er gulsott symptom på?

Kan gulsott gå over av seg selv?

Hos de fleste nyfødte med gulsott trengs det ingen behandling, og tilstanden vil gå over av seg selv. Unntak er premature babyer med gulsott, og babyer med høye verdier av bilirubin. Disse krever ofte behandling. Gulsott behandles med lysbehandling.

Hvor farlig er gulsott?

Mange nyfødte får gulsott, men det er sjelden farlig. Hos de fleste babyer forsvinner gulsott etter en uke eller to uten behandling. Dersom gulsott forverres etter hjemkomsten, bør man oppsøke lege.

Hva hjelper mot gulsott?

Mange nyfødte får gulsott etter fødselen, men hos de fleste forsvinner dette av seg selv i løpet av to uker. Gulsott er enkelt å behandle med lysbehandling hvis det er nødvendig.

Er gulsott farlig for voksne?

Tilstanden kan være uskyldig eller alvorlig. Kanskje er du smittefarlig og kanskje trenger du rask behandling. Gå til legen din. Gulsott er et symptom som alltid krever grundig undersøkelse og som regel innleggelse på sykehus.

Hvordan teste for gulsott?

Sjekker fargenyansene i babyens hud

Det vil komme frem et grønt signal dersom barnet er friskt. Et gult signal dersom barnet har fargenyanser som fører til mistanke, og et rødt signal dersom barnet har gulsott. Prototypen har allerede blitt testet ut på nyfødte ved St. Olavs Hospital.

Hvor lenge har baby gulsott?

Gulsott opptrer vanligvis 2-4 dager etter fødselen og forsvinner i løpet av de neste 1-2 ukene. Det er vanligvis et normalfenomen som ikke trenger behandling. Unntaksvis kan konsentrasjonen av bilirubin i blodet bli så høy at behandling er nødvendig.

Hvorfor kuvøse?

Kuvøsen hjelper til å holde kroppstemperaturen til barnet riktig, samt at den minsker risikoen for infeksjoner. Det er også vanlig at man bruker hansker og lignende beskyttelsesutstyr når man berører barnet for ytterligere å begrense infeksjonsfaren. I kuvøsen kan temperatur og luftfuktighet reguleres.

Hva er høy bilirubin?

Høye konsentrasjoner av bilirubin i blodbanen kalles hyperbilirubinemi og gir opphav til gulsott (ikterus). Gulfargen i huden og på det hvite i øyeeplet (sklera) sees når konsentrasjonen av bilirubin er 40–60 mikromol per liter (µmol/L).

Er gulsott arvelig?

Arvelige faktorer kan også bidra til økt gulsott. Dersom eldre søsken fikk synlig gulsott, og særlig hvis de måtte behandles for dette, er det ganske stor risiko for at det nye barnet også får gulsott. Hvis gulsotten blir veldig sterk, kan barnet bli slapt, søvnig, og er kanskje ikke så interessert i å spise.

Hvordan smitter gulsott?

Smitter ved dråpesmitte, vanligvis via infisert vann eller mat som er håndtert av smittede personer eller vasket i infisert vann. Inkubasjonstiden er 2-6 uker, vanligvis cirka 4 uker. De fleste barn under 6 år får ingen eller lette symptomer. Eldre barn kan få feber, kvalme og oppkast og kan bli gule i huden.

Hvor lenge varer lysbehandling?

Hvor lenge varer behandlingen/undersøkelsen? En behandling varer fra 10 – 60 min alt etter hvilken dose du skal ha. Når du går til lysbehandling er det vanlig å til en behandlingsrekke på 15-30 behandlinger.