Hva er første tegn på MS?

Hvordan arter et MS attakk seg?

Attakkvis sklerose

85 av 100 pasienter) har den såkalte attakvise formen for MS, hvor det er episoder (attakker) med nevrologiske (nerve) symptomer, f. eks. nedsatt kraft i en arm eller ben, føleforstyrrelser, nedsatt syn på et øye eller manglende styring av bena.

Hvordan oppleves MS attakk?

Når myelinet er borte, blir nerveimpulsene gjennom området forsinket eller stoppet. Dette kan gi ulike symptomer, avhengig av hvor betennelsen sitter. Ofte vil et attakk merkes bare på den ene siden av kroppen. For eksempel kan en bli nummen, tung, og svak i det ene beinet.

Kan man få MS i voksen alder?

MS kan oppstå i alle aldre, men vanligvis mellom 20 og 50 års alder. Kvinner er hyppigere rammet enn menn, forholdet er omtrent 3:1. I Norge er det over 12 000 tilfeller, ifølge MS-forbundet. På verdensbasis lever mer enn 2 millioner med sykdommen.

Kommer MS plutselig?

Symptomene og de nevrologiske skadene forverres ofte gradvis. Omtrent 85 av 100 har symptomer som kommer og går i begynnelsen.

Hvordan merket du MS?

De vanligste tegn på MS er fysiske symptomer som tretthet eller matthet i kroppen, usikker balanse, nummenhet og problemer med synet. Symptomene kan forsvinne etter et akutt attakk, men kan også bli værende. Symptomer som er forbundet med akutte forverringsepisoder, utvikler seg vanligvis i løpet av timer til dager.

Hvor lenge varer et MS attakk?

Attakkvis MS

Hos ca. 80-90 % starter sykdommen med gjentatte anfall (attakk). Attakkene gir forskjellige symptomer og kan vare fra noen få dager til måneder. Symptomene forsvinner deretter helt eller delvis.

Kan man se MS på blodprøve?

Det finnes ingen blodprøver som bekrefter diagnosen. I noen tilfeller gjøres undersøkelse av synsbanene (synsstimuleringstest – visuelt fremkalte responser, VER).

Kan man se MS på MR av hodet?

Hos pasienter som utredes for MS (multippel sklerose) og hos pasienter med etablert MS, er MR av både av hodet og MR av ryggmargen i nakken svært sentrale undersøkelser.

Blir man svimmel av MS?

De vanligste symptomene ved MS er: Tretthet og svimmelhet. Balanseforstyrrelser. Blære- og tarmproblemer (urinlekkasje, overaktiv blære, løs mage og forstoppelse)

Er MS en alvorlig sykdom?

MS er en uforutsigbar sykdom. Hvordan den utvikler seg er forskjellig fra person til person. For noen kan evnen til å bevege seg være nesten helt normal selv etter 20 år med diagnosen. For andre vil utviklingen gå mye raskere, og etter 8 til 10 år vil de trenge hjelp for å gå 100 meter eller bli sittende i rullestol.

Kan man se MS på MR?

1: Å oppdage MS: MR regnes som den beste undersøkelsesmetoden ved mistanke om multippel sklerose (MS). Fem prosent av MS-pasienter vil imidlertid ha skader som ikke oppdages ved hjelp av MR. Fravær av MS-tegn kan dermed ikke helt utelukke en diagnosen.