Hva er forskjellen på ADD og ADHD?

Hvordan kan jeg finne ut om jeg har ADD?

SYMPTOMER PÅ ADD og ADHD

Vansker med å holde på oppmerksomheten, går fort lei hvis det de driver med ikke er spennende. Gjør slurvefeil og har vansker med å følge instruksjoner. Hører ikke etter, men virker drømmende eller fraværende. Har det rotete rundt seg.

Kan man ha ADHD uten å være hyper?

— Det er ikke alle som er hyperaktive eller impulsive, noen kan også være stille og tilbaketrukne. Har du sett én med ADHD har du kun sett én!, sier Nina Holmen, rådgiver ved ADHD Norge.

Hvordan oppstår ADD?

Årsakene til ADHD er ikke fullt ut kjent, men forskere har identifisert flere faktorer som kan spille en rolle ved tilstanden, deriblant lavere mengde dopamin i hjernen, arv og miljøpåvirkning.

Er ADD arvelig?

Prevalensstudier tyder også på at de fleste med AD/HD er voksne. Både arvelige faktorer og miljøpåvirkninger synes å være involvert i patogenesen, men de konkrete årsaker til AD/HD er fortsatt ukjente.

Kan man ha ADD og ADHD?

En med ADHD i barndommen vil således kunne ende opp med ADD i voksen alder. Det kan i ungdomstiden også ha tilkommet periodiske depresjonssymptomer innenfor det bipolar spektrum som vanligvis også periodevis vil gi svikt i konsentrasjon og oppmerksomhet.

Kan man få ADD i voksen alder?

Det er ikke uvanlig at folk får ADHD-diagnosen først i voksen alder.

Hvor vanlig er ADD?

Oppsummering. I Norge har rundt 3-5 prosent av barn og unge under 18 år ADHD. Det er flest gutter som får diagnosen. For mange fortsetter funksjonsvanskene på grunn av ADHD inn i voksen alder, selv om symptomene ofte avtar.

Hvordan blir man diagnosert med ADHD?

Det finnes ingen test for å diagnostisere ADHD. Diagnosen baserer seg på når symptomene startet, hvor ofte de forekommer og hvor alvorlige de er. De vanligste symptomene er oppmerksomhetssvikt, hyperaktivitet og impulsivitet.

Har barnet mitt ADD?

«Attention Deficit Disorder» (ADD) er en betegnelse som er mer brukt i dag. Den medisinske betegnelsen er «hyperkinetiske forstyrrelser». Hvis barnet er mye mer preget av å være urolig og ukonsentrert enn andre på samme alder og hele dagen igjennom, kan det tyde på at det har ADD.

Hvor mange i Norge har ADD?

Ifølge Reseptregisteret har antall personer med diagnosen i Norge økt fra 11 000 til 42 000 de siste ti årene.

Hvordan vet at man har ADHD?

De viktigste symptomene på ADHD er konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og høy grad av impulsivitet. Her er noen eksempler: Konsentrasjonsvansker. Uoppmerksomme barn blir lett distrahert, går fra en aktivitet til en annen og kjeder seg lett.