Hva er en normal PSA verdi?

Hva kan PSA verdien påvirkes av?

Konsentrasjonen av PSA i blodet kan bli vesentlig høyere ved fysisk aktivitet og gi falske forhøyde verdier. Har du hatt urinveisinfeksjon, kateter eller tatt biopsi, du også vente en stund med å ta PSA-prøve (minimum 3 uker).

Når PSA stiger?

PSA-ens rolle

Hvis PSA-nivået stiger over 0,2 ng/ml, anses kreften for å ha kommet tilbake. Etter strålingsbehandling vil PSA-nivåene aldri synke helt til null. PSA skal imidlertid jevnes ut på et lavt nivå, kalt nadir. Når PSA-nivået stiger 2 poeng fra den laveste verdien, anses kreften for å ha kommet tilbake.

Hva er symptomer på prostatakreft?

Prostatakreft i tidlig stadium gir normalt ingen symptomer. I noen tilfeller kan spredning til skjelettet gi skader på ryggsøylen og tap av førlighet, som igjen kan gi problemer med å kontrollere vannlating og avføring.

Hvilke blodprøver tas ved mistanke om prostatakreft?

Ved mistanke om prostatakreft tas det som regel en PSA-prøve. PSA står for «prostata-spesifikt antigen» og kan måles i en enkel blodprøve.

Kan PSA variere?

Dette skyldes at PSA verdien kan stige av flere andre årsaker enn prostatakreft. I tillegg vil prostatastørrelsen variere fra person til person, og jo større prostatakjertelen er, jo høyere vil din PSA verdi være selv om du ikke har kreft. I snitt vil kun 1 av 4 menn som har PSA mellom 4-10 ha prostatakreft.

Hva betyr lav PSA?

Lavt nivå av prostataspesifikt antigen utelukker ikke prostatakreft. Prostataspesifikt antigen (PSA) brukes for å påvise prostatakreft, men det er uklart hva øvre grense for hva som kan kalles normalverdier er.

Hvor kan prostatakreft spre seg?

Hvis prostatakreft ikke blir behandlet, kan den spre seg utenfor prostata, og spres via lymfen til lymfeknutene og via blodet til ben eller andre organer, hvor metastaser oppstår. Benmetastaser kan utover smerter medføre blodmangel på grunn av tap av benmarg.

Hva er aggressiv prostatakreft?

Prostatakreft kan deles inn i to former: en aggressiv form som vokser fort og sprer seg til skjelettet, og en sovende form som utvikler seg svært langsomt og som ikke vil gi kliniske symptomer.

Hvor sikker er PSA?

PSA er ingen kreftprøve, men den kan si noe om forandringer i prostata. Når det tas vevsprøver (biopsi) av prostata hos menn med forhøyet PSA-nivå, viser det seg at to av tre ikke har prostatakreft. Som regel må det tas mange vevsprøver før et sikkert svar kan gis.

Hva viser CEA?

CEA er et embryonalt antigen som er lokalisert på celleoverflate til kolorektal mucosa. CEA utrykkes i embryonal fase og kan detekteres i lave konsentrasjoner etter fødselen. Høye verdier: Kolorektal cancer.

Kan man bli helt frisk av prostatakreft?

De fleste som opereres eller strålebehandles for en tidlig prostatakreft blir friske fra kreften. Mange med uhelbredelig prostatakreft og som får medisiner for å bremse kreftutviklingen, kan leve i mange år uten symptomer. Hos eldre menn kan sykdommen holdes i sjakk hele livet ut.