Hva er denguefeber?

Er denguefeber smittsomt?

Denguefeber og Dengue hemoragisk feber (DHF) er en smittsom virussykdom som overføres til mennesker via mygg. Myggen, dengue er nært beslektet med gul feber og japansk encephalitt.

Hva er riktig om gulfeber?

Gulfeber forekommer kun i tropisk Sør-Amerika og i den delen av tropisk Afrika som ligger sør for Sahara i et belte mellom 15° nord og 15° grader sør for ekvator. Gulfeber kan forløpe som en influensalignende sykdom, eller som en mer alvorlig, livstruende sykdom med indre blødning og svikt i nyrer og lever.

Hva regnes som den viktigste årsaken til alvorlige infeksjonssykdommer i verden?

Infeksjonssykdommene er imidlertid i tilbakegang over hele verden, spesielt i industrilandene har de mistet mye av sin betydning, ikke minst som dødsårsak. Dette skyldes først og fremst vaksinering og allmenn bedring av de hygieniske forhold, dernest en utbredt bruk av immunsera, kjemoterapeutika og antibiotika.

Er hepatitt A smittsomt?

Virus skilles ut i avføringen hos smittede personer og smittemåten er fekal-oral. Smitte skjer vanligvis etter inntak av kontaminerte næringsmidler (mat og vann)eller gjennom matvarer som er håndtert av smitteførende personer. Kontaktsmitte kan skje fra person til person i samme husstand og barnehage.

Hva er Myggstikkprofylakse?

Beskytte kroppen med sokker, langbukser og langermete plagg (evt. impregnert med insektspray) etter solnedgang i områder med malaria og hele døgnet i områder med denguefeber. Bruke myggmidler ‑ dietyltoluamid (DEET) eller annet ‑ på huden ved utendørsopphold. Sove under myggnett ved overnatting innen- og utendørs.

Hva er forskjellen på hepatitt A og B?

Det kliniske sykdomsbildet ved akutt hepatitt B skiller seg ikke vesentlig fra hepatitt A. En stor del av barna i høyendemiske land som smittes ved fødselen, utvikler kronisk hepatitt B, som innebærer risiko for levercirrhose (skrumplever) og også for kreftutvikling i leveren.

Hvordan smitter skarlagensfeber?

Sykdommen smitter ved dråpesmitte og kontaktsmitte. Inkubasjonstiden er vanligvis 1-3 dager. Du er smittsom fra like før sykdommen bryter ut og til en dag etter påbegynt behandling med antibiotika.

Hvordan sprer malaria seg?

Dersom du får malaria, kan det kjennes ut som om du har influensa. Det vanligste symptomet er feber. Andre symptomer er hodepine, muskelsmerter, oppkast eller diaré. Uten rask behandling kan du utvikle hjernemalaria og bli forvirret (delir).

Hva kjennetegner tyfoidfeber?

Tyfoid- og paratyfoidfeber forårsakes av de to bakterietypene Salmonella typhi og Salmonella paratyphi A-C. De medfører en akutt magetarminfeksjon med feber, og ofte betydelig nedsatt allmenntilstand, ev. med forvirring. Sykdommen finnes over hele verden, men nesten alle tilfellene i Norge skyldes smitte i utlandet.

Hvor er det gulfeber?

Sykdommen gulfeber

Gulfeber forekommer grovt angitt mellom 15° nordlig og 15° sydlig bredde i Afrika, Sør-Amerika og Mellom-Amerika. Sykdommen skyldes et virus som overføres ved myggstikk. Overføring mellom mennesker kalles urban gulfeber og overføring fra aper til mennesker kalles jungel- eller sylvatisk gulfeber.

Hva slags sykdom er gulfeber?

Hva er gulfeber? Gulfeber er en potensielt alvorlig infeksjonssykdom som skyldes smitte med gulfeber-virus overført ved myggstikk. Sykdommen kan gi betennelse i lymfevev, lever, nyrer og hjerte, og kan i noen tilfeller forårsake betydelig leverskade.