Hva er den beste p pillen?

Hvor sikre er yasmin p-piller?

De er en av de mest pålitelige prevensjonsmetodene som finnes dersom de brukes riktig. De gir en liten økt risiko for å få blodpropp i en blodåre (vener eller arterier), spesielt i løpet av det første året eller når bruk av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler gjenopptas etter en pause på 4 uker eller mer.

Er yasmin p-piller farlige?

Nylig publiserte British Medical Journal to nye studier som viser at ppiller med samme virkestoff som Yasmin, drospirenon, gir to-tre ganger høyere risiko for blodpropp, sammenlignet med ppiller som inneholder levonorgestrel.

Er Yasmin kombinasjonspille?

Yasmin tilhører kategorien kombinasjonspille eller mer allment kjent som «p-pille» og inneholder både gestagen og østrogen (3mg drospirenon og 30 μg etinyløstradiol). Yasmin hemmer hovedsakelig eggløsning og endrer sekresjon fra livmorhalsen som hindrer spermiepassasje. Pillene gir god sikkerhet og er enkle å ta.

Er Yasminelle en minipille?

Yasminelle er en p-pille og brukes for å forhindre graviditet. Hver filmdrasjerte tablett inneholder en liten mengde av to forskjellige kvinnelige kjønnshormoner, drospirenon og etinyløstradiol. P-piller som inneholder to typer hormoner kalles “kombinasjons-p-piller”.

Hvilke p-piller gir minst vektøkning?

I en studie med observasjonstid på tre år fant man at de som brukte Depot-Provera, i gjennomsnitt hadde en vektøkning på fem kilo. De som brukte vanlige Ppiller, hadde ingen vektøkning. Det er ingen forskjeller mellom de ulike Ppillene når det gjelder tilbøyeligheten til å forårsake vektøkning.

Hvilken prevensjon er best for meg?

Valg av riktig prevensjonsmiddel er ikke lett, og personlige preferanser og behov er avgjørende. For unge kvinner er ofte p-pillen (eller tilsvarende) et naturlig valg, mens for de som har født barn, er f. eks spiral et bedre alternativ.

Hvilken prevensjon er best for kroppen?

Fordelen med prevensjon uten hormoner er at det ikke er risiko for bivirkninger. Menstruasjonen vil opptre slik som tidligere. I tillegg til å beskytte mot graviditet, beskytter kondom også mot seksuelt overførbare infeksjoner, som for eksempel klamydia.

Er man sikker i pillefri uke?

Du er altså beskyttet også de 7 dagene du tar «sukkerpillene» eller har pillefri uke, disse dagene du vanligvis får menstruasjonen. Det er veldig viktig at du tar den første tabletten på det nye brettet når du skal, og ikke blir forsinket med den.

Kan man ta pillefri uke når man vil?

Det er også viktig at hun tar piller i minst syv dager før en pillefri pause, for å hindre eggløsning i den hormonfrie perioden mellom brettene. Hvis det er tatt piller riktig i syv dager før glemte piller, trenger man ikke å anbefale nødprevensjon.

Hvor lenge er man beskyttet etter siste p-pille?

Du finner selv det tidspunktet dagen som passer best for deg. Du vil vanligvis få en blødning 2-3 dager etter siste pille. Du er beskyttet mot graviditet hele tiden, også i pausen mellom to brett. Det er fort gjort å glemme piller.

Er Yasminelle farlig?

Legenes populære oppslagsverk, Felleskatalogen, forteller ikke at pillen er dobbelt så farlig som andre såkalte kombinasjonspiller. Moderne p-piller som Mercilon, Marvelon, Yasmin, Yasminelle og Yaz dobler risikoen for blodpropp, sammenlignet med eldre typer p-piller, viser ny forskning.