Hva er cervikal myelopati?

Hva er Myelitt?

Transvers myelitt er en akutt betennelsestilstand i et avgrenset område av ryggmargen. Betennelsen oppstår typisk akutt – i løpet av få timer, eller subakutt, det vi si litt mer langsomt med gradvis utvikling over 1-2 uker.

Hva er Cervicobrachialgi?

Cervicobrachialgi er betegnelsen på smertene som oppstår når nerverøtter i midtre eller nedre nakkeregion kommer i klem som følge av skiveprolaps og/eller forkalkninger som følge av slitasjeforandringer. Dette kalles også ofte for radikulopati.

Hva er degenerative forandringer i nakken?

Smerter og stivhet i nakken har ofte en sammensatt årsak. De vanligste årsakene er degenerative forandringer i ledd og skiver samt øm muskulatur. Traumer, svulster, infeksjoner og torticollis er mindre vanlig. Smertene kan stråle ut til naboområdene, som bakhode, skulderbue og arm.

Hva er en Nerverotsaffeksjon?

Nerverotsaffeksjon innebærer både en mekanisk (nerverotskompresjon) og en inflammatorisk komponent. 90% av cervikale prolapser er lokalisert i C5/C6 og C6/C7 nivå og affiserer henholdsvis C6- og C7-nerverøtter. Symptomer: Radikulær utstrålende smerte svarende til nerverotens dermatom (jfr. segmental innervasjon).

Hva er Foraminal?

I kroppen fins foramina (flertall av foramen) blant annet: i basis av hodeskallen, hvor hjernens forlengede marg kommer ut: foramen magnum. mellom hjertets to forkamre, hvor blodet strømmet i fosterlivet: foramen ovale.

Er spinal stenose farlig?

Spinal stenose er en innsnevring av spinalkanalen. Dette kan føre til ryggsmerter med utstråling til sete, lår eller legger, eller armer dersom det trange partiet er i nakken. Prognosen tilsier at de fleste får god kontroll over plagene.

Hva er osteomyelitt?

Beininfeksjon (osteomyelitt) er oftest bakterieinfeksjon i skjelettet. Oppdages tilstanden tidlig er antibiotikabehandling ofte nok, men noen vil trenge operasjon. Hva er en beininfeksjon (osteomyelitt)? Infeksjoner er vanlige, og vi får dem alle fra tid til annen, oftest i luftveiene.

Hva er ataksi?

Ataksi er et uklart begrep. Her menes nedsatt koordinasjon av bevegelser. Klinisk mest fremtredende er vanligvis balansevansker (ustødig gange) og dysmetri (treffer ikke godt det man peker på godt).

Hva er Dermatomyositis?

Dermatomyositt er en alvorlig revmatisk sykdom som angriper hud og muskler. Symptomene utvikler seg gradvis. De første plagene er ofte muskelsvakhet i hofte- og skuldermusklene. Lår og overarmer kan også svekkes, og mange får smerter og ubehag i disse musklene.

Hva er cervical spondylose?

Spondylose er fagbetegnelsen på slitasjeforandringer i ryggen (spondyl- betyr ryggvirvel). Med slitasje i ryggen menes slitasje både i skivene mellom virvlene, i selve virvlene og i leddbåndene mellom ryggvirvlene.

Hvordan bli kvitt prolaps i nakken?

De fleste som får prolaps i nakken blir bra av seg selv uten behov for kirurgisk behandling. Dersom smertene ikke går over innen rimelig tid, kan operasjon likevel være et bra alternativ. Når det er godt samsvar mellom sykehistorie/symptomer og bildefunn, er det stor sannsynlighet for at en operasjon vil hjelpe.