Hva er Cervicobrachialgi?

Er spinal stenose farlig?

Spinal stenose er en innsnevring av spinalkanalen. Dette kan føre til ryggsmerter med utstråling til sete, lår eller legger, eller armer dersom det trange partiet er i nakken. Prognosen tilsier at de fleste får god kontroll over plagene.

Hva er symptomer på prolaps i nakken?

Symptombilde. ​​Nakkeprolaps og forkalkninger kan gi en nakkesmerte som stråler ut i en eller begge armene. Smerteintensiteten kan variere alt etter hvilken stilling du holder hodet i. Noen vil også merke nedsatt hudfølelse og redusert kraft i armen, såkalte nevrologiske utfall.

Hva er det Myelopati?

Myelopati er sykdom eller skade i ryggmargen, for eksempel den påvirkningen (først og fremst av bakstrengene) som kan oppstå ved langvarig mangel på vitamin B 12. Betegnelsen brukes for øvrig ved en rekke tilstander der ryggmargen er affisert slik at det gir symptomer fra kroppsdelene nedenfor.

Hva er degenerative forandringer i nakken?

Smerter og stivhet i nakken har ofte en sammensatt årsak. De vanligste årsakene er degenerative forandringer i ledd og skiver samt øm muskulatur. Traumer, svulster, infeksjoner og torticollis er mindre vanlig. Smertene kan stråle ut til naboområdene, som bakhode, skulderbue og arm.

Hva er en Nerverotsaffeksjon?

Nerverotsaffeksjon innebærer både en mekanisk (nerverotskompresjon) og en inflammatorisk komponent. 90% av cervikale prolapser er lokalisert i C5/C6 og C6/C7 nivå og affiserer henholdsvis C6- og C7-nerverøtter. Symptomer: Radikulær utstrålende smerte svarende til nerverotens dermatom (jfr. segmental innervasjon).

Hva er cervical spondylose?

Spondylose er fagbetegnelsen på slitasjeforandringer i ryggen (spondyl- betyr ryggvirvel). Med slitasje i ryggen menes slitasje både i skivene mellom virvlene, i selve virvlene og i leddbåndene mellom ryggvirvlene.

Hva er Nakkesyndrom?

Teksten beskriver uspesifikke smerter i nakke eventuelt med smerteutbredelse til hode og skulderbue. Teksten utelukker tegn på alvorlig patologi (røde flagg), hodepine, smerte i ansikt, myelopati og radikulopati. Akutte nakkesmerter/akutt tortikollis har oftest kort varighet (1–2 uker).

Hvor lang tid tar en spinal stenose operasjon?

Man utvider også sidehullene i virvelsøylen for å skaffe bedre plass for nervene som går ned til bena. Operasjonstiden varierer, men er vanligvis ca 1 – 1 ½ time. Ingen operasjon er risikofri.

Hvor lenge sykemeldt etter spinal stenose operasjon?

Sykmelding. Dersom du trenger sykmelding får du med deg det når du reiser hjem. Vi kan gi maksimum fire uker. Trenger du videre sykmelding må du ordne det hos fastlegen din.

Hvorfor får man spinal stenose?

Årsak. Årsaken til Lumbal spinal stenose (LSS) kan være flere, men den vanligste er aldersforandringer: påleiringer på bueledd, fortykkelse av leddbånd (ligamentum flavum) og bukning av mellomvirvelskiven. Forskyvning mellom virvlene (spondylolistese) kan også bidra til at det blir trangt i ryggkanalen.

Hva hjelper mot prolaps i nakken?

De aller fleste med prolaps i nakken blir friske over tid. I perioden da man sliter med mest smerter fra prolaps, er det vanlig å bruke smertestillende eller medikamenter som er betennelsesdempende. Fysisk aktivitet er også viktig i helbredelsesfasen siden dette vil myke opp ledd og styrke opp muskulaturen.