Hva er BMI basert på?

Hva er normal BMI for menn?

Normal BMI, eller idealvekt som det ofte kalles, har verdier på mellom 18,5 og 25. En mann på 205 cm og 100 kg havner for eksempel på en verdi på 23,8, noe som er regnet som normalt.

Hva er forskjellen mellom fedme og overvekt?

Overvekt betyr kroppsmasseindeks (KMI) mellom 25 og 30 kg/m2. Fedme betyr KMI på 30 kg/m2 eller over.

Hvor mye skal man veie når man er 180?

Hvis du er 185 cm høy:

skal du helst ikke veie mindre enn 64 kg (= BMI på 18,7) skal du helst ikke veie mer enn 86 kg (= BMI på 25,1)

Hvor mye skal man veie når man er 175 cm?

Det er stor variasjon på normavekt når man er 175 cm høy og 14 år. Alt fra 51 kg til 71 kg betegnes som normalvekt.

Hvordan regne ut kroppsmasseindeks?

Slik regner du ut KMI

KMI er et uttrykk for vekt i forhold til høyde og er lik vekten delt på kvadratet av høyden. For eksempel vil en person som måler 1,60 m og som veier 55 kg få KMI på: 55 : (1,6 x 1,6) = 55 : 2,56 = 21,5 kg/m2.

Hva har jeg i BMI?

BMI-tabell: De forskjellige kategoriene
BMI Vektsstatus
0-18,4 Undervektig
18,5-24,9 Normalvektig
25-29,9 Overvektig
30-34,9 Fedme klasse 1

2 weitere Zeilen

Hva forteller BMI?

BMI er en forkortelse for Body Mass Index, eller kroppsmasseindeks på norsk (KMI). Indeksen beskriver forholdet mellom en persons høyde og vekt. Dette er en offisiell måleenhet som brukes for å gi en indikasjon på hvorvidt du er undervektig, normalvektig, overvektig eller har fedme.

Hva er normalt å veie når man er 173 cm?

Menn
Undervekt Normalvekt (kg)
173 55,1 68,9
174 55,7 69,6
175 56,2 70,3

25 weitere Zeilen

Når er man undervektig?

Personer med normal vekt har ifølge Folkehelseinstituttet en BMI mellom 18,5 og 24,9. Personer med alvorlig undervekt har en BMI på 17,5 eller mindre.

Hva er den sunneste BMI?

Skal du regne ut din BMI, gjør du slik: BMI = vekt(kg) /høyde(m)2Har du BMI under 18,5, er du undervektig. Fra 18,5-24,9 regnes som normalvekt, 25-29,9 som overvekt, 30-34,9 som fedme grad 1, 35-39,9 som fedme grad 2, og over 40 fedme grad 3.

Hva er betydelig overvekt?

Overvekt og alvorlig overvekt (adipositas) er tilstander der kroppens depoter av fett er så store at det kan ha helsemessige konsekvenser. Hvis din Body Mass Index (BMI) (vekt/høyde2) er 30 eller mer, lider du av alvorlig overvekt.