Hva er årsaken til kontrakturer?

Hva er krokfinger?

Krokfinger er en tilstand hvor knuter eller strenger dannes i håndflaten og ut i fingrene. Disse kan være ømme og kan redusere evnen til å strekke ut fingrene.

Kan ikke rette ut lillefinger?

Når du har triggerfinger klarer du ikke å rette ut fingeren av deg selv, men du kan bruke den andre hånden til å rette ut fingeren. Årsaken til at noen får triggerfinger er ukjent. Tilstanden er ganske vanlig, særlig blant eldre. Langfingeren og ringfingeren er oftest rammet.

Hva er sklerodermi?

Hva er systemisk sklerose? Tilstanden kalles også sklerodermi og er en systemisk bindevevssykdom. Systemisk vil si at det er en sykdom som angriper mange organer. Sykdommen fører til bindevevsdannelse i hud, blodårer og indre organer.

Hva er en bindevevssykdom?

Bindevevssykdommer er en gruppe kroniske revmatiske sykdommer som kan gi betennelse i flere av kroppens organer. Systemisk lupus erythematosus (SLE), Sjøgrens syndrom, Systemisk sklerose og blandet bindevevssykdom (mixed connective tissue disease – MCTD) er alle eksempler på bindevevssykdommer.

Hvordan forebygge kontrakturer?

Trening og øvelser er viktig for å hindre kontrakturer (redusert bevegelsesutslag i skulder og albue for armamputerte og hofte og knær for benamputerte) og for å bevare kraft og bevegelighet i gjenværende muskler og ledd. Kontrakturer kan oppstå fordi muskulaturen kommer i ubalanse når en blir amputert.

Hvordan kan vi forebygge kontrakturer?

Til forebygging og behandling av kontrakturer har det vært benyttet passiv tøyning eller ortoser, f. eks. splints for å korrigere posisjonen til en affisert kroppsdel. En ortose har som formål å forhindre uønsket bevegelse, men tillate ønsket bevegelse.

Hvem er utsatt for immobilitet?

Eldre. Eldre har ofte nedsatt motstandskraft mot sykdom. Det kan skyldes at de har kroniske lidelser og sykdommer, at de spiser og drikker lite, og at de er lite i aktivitet. De naturlige aldersforandringene bidrar også til at eldre mennesker har svekkelser i organsystemer.

Hvordan fjerne ganglion?

Et ganglion forsvinner ofte spontant. Det kan derfor være lurt å vente litt før du forsøker aktiv behandling. Den enkleste behandlingen skjer ved at fastlegen punkterer ganglionet ved hjelp av en nål og tømmer det for væske. Ved langvarige, store plager kan operasjon være aktuelt.

Kan ikke strekke ut fingrene?

Ved langtkommen Dupuytrens kontraktur kan det bli umulig å strekke ut en eller flere fingre. På sikt kan det føre til at hånden blir knyttet, slik at du ikke kan åpne den. I cirka halvparten av tilfellene vil tilstanden omfatte begge hendene.

Er Triggerfinger farlig?

Triggerfinger eller springfinger er ikke en farlig eller livstruende sykdom. Dersom du har mistanke om at du er rammet av denne tilstanden bør du likevel kontakte lege for undersøkelse og eventuelt behandling.

Hva er Droppfinger?

Droppfinger er en skade på fingertuppen som vanligvis oppstår når en ball treffer fingerspissen i forbindelse med idrett, for eksempel håndball. Forklaringen er at festet for strekkesenen – den senen som sørger for at ytterleddet på fingrene lar seg strekke ut – rives løs fra det ytterste fingerbeinet.