Hva er armbrudd?

Kan man bevege en brukket hånd?

Brudd i håndroten oppstår som regel etter fall på strak arm. En sjelden gang kan lunatum-beinet komme ut av stilling (lunatum-luksasjon eller perilunatum luksasjon). Etter en slik skade er det gjerne helt umulig for pasienten å bevege håndleddet.

Hvordan vite om hånden er brukket?

Symptomer:
  1. Smerter.
  2. Hevelse.
  3. Blåfarget hud som følge av blødning.
  4. Eventuell feilstilling.
  5. Redusert evne til å bruke eller belaste hånd/fingre.

Er brudd og brist det samme?

Et hårlinje-brudd er et inkomplett brudd, en sprekk som ikke går gjennom hele benet. Det skyldes vanligvis en forholdsvis liten skade. En brist – et ”greenstick” brudd er et inkomplett brudd som kan sammenlignes med det å bryte av en gren på et ungt tre. Bare den ene siden av benet brekker slik at benet blir bøyd.

Har jeg brudd i foten?

Brudd i foten skyldes en eller annen form for skade. Det oppstår smerter, hevelse og nedsatt funksjon. Ved undersøkelse kan man se hevelse, hudblødning, eventuelt skjevstilling eller åpent sår. Legen kan påvise ømhet, eventuelt ustabilitet og «knitring» mellom bruddendene.

Hva er en Crusfraktur?

Leggbrudd er et beinbrudd i leggen som har den medisinsk betegnelsen: crusfraktur. I leggen har vi to bein, tibia (skinnebein) og fibula (leggbein). Leggbrudd er brudd i tibias skaft, med eller uten brudd i fibula i tillegg. Det er tibia som bærer vekt, og i denne sammenheng, det man behandler ved skade.

Hva er Spolebein?

Spolebeinet, på latin kalt radius, er et av to lange bein (rørknokler) i underarmen. Det andre heter underarmsbeinet (ulna).

Har jeg brukket håndleddet?

Et håndleddsbrudd gir smerter med en gang, og det er vondt og vanskelig å bruke hånden. Bruddet fører til at spolebeinet blir kortere, så man kan se at leddet har en feil vinkel. Som regel er dette nok for å stille en diagnose, men det må tas røntgenbilder for å kartlegge bruddet nærmere.

Hva heter oversiden av hånden?

Artikkelstart. Hånden er armens ytterste og mest bevegelige del, formet som et griperedskap. Håndens skjelett deles inn i håndroten (carpus), mellomhånden (metacarpus), og fingrene (digiti manus eller phalanges). Håndflaten kalles vola manus eller palma manus, mens håndbaken kalles dorsum manus.

Hvor lenge varer brudd i håndleddet?

Brudd som ikke opereres gipses vanligvis i fire til fem uker. Det er flere operasjonsteknikker som brukes. Omtrent halvparten av pasientene med håndleddsbrudd har fin stilling i bruddet og behandles med gips i cirka 4 uker.

Hvor lang tid tar det for et brudd å gro?

En tommelfingerregel sier at det tar dobbelt så lang tid før brudd gror i den nedre halvparten av kroppen (16 uker) som i den øvre halvparten (8 uker). Hos barn blir brudd leget om lag dobbelt så raskt som hos voksne, og hos eldre går det enda saktere.

Hva er bruddskader?

En bruddskade innebærer at et bein eller en knokkel er brukket. Bruddet kan enten være åpent eller lukket, og kan forårsake smerteplager og funksjonsnedsettelse. Ved alvorlige brudd kan det oppstå komplikasjoner, som blant annet nekrose (vevsdød), blodpropp og infeksjoner.