Hva er Anginasmerter?

Hvilke sykdommer forbindes med kransarteriene?

Fettavleiringer i kransarteriene forårsaker innsnevringer og blokkeringer av blodårene. Dette begrenser blodstrømmen til selve hjertemuskelen og kan forårsake hjertekramper eller et hjerteinfarkt.

Hva kan være årsaken til hjertesvikt?

Hjertesvikt kan oppstå ved mange forskjellige sykdommer som svekker hjertemuskelen. Du kan få hjertesvikt som følge av en blodpropp i hjertet, forhøyet blodtrykk, alkoholmisbruk, hjerterytmeforstyrrelser, hjerteklaffsykdom, medfødt hjertefeil, blodmangel, for høyt stoffskifte eller infeksjoner.

Hva er oppgaven til sirkulasjonssystemet?

Sirkulasjonssystemet består av hjertet og alle kroppens blodårer; blod, blodårer, kapillærer, vener, arterier, lunger og hjerte. Hovedfunksjonen til hjerte er blandet annet å transportere friskt oksygen fra lungene til cellene i kroppen og å forsyne celler og vev med næringsstoffer som tas opp i fordøyelsessystemet.

Hva skjer ved angina?

Angina pectoris er smerter på grunn av for dårlig blodforsyning til hjertet gjennom koronararteriene, de blodårene som sørger for blodforsyningen til hjertemuskelen. Den vanligste årsaken til at hjertet ikke får nok blod, er åreforkalkning. Innen fagspråket kalles dette aterosklerose eller ateromatose.

Hva kan utløse angina?

​Årsaken til angina er ofte en kransarteriesykdom, også kalt koronar hjertesykdom. En arterie er en blodåre som fører oksygenrikt blod til kroppen, og en kransarterie er en blodåre som fører oksygenrikt blod til selve hjertemuskelen. Ved koronar hjertesykdom bygger det seg opp fettstoffer og kalk inne i kransarteriene.

Hvilke sykdommer er livsstilssykdommer?

Eksempler på livsstilssykdommer er koronar hjertesykdom (hjerteinfarkt og angina), hjerneslag, høyt blodtrykk, visse typer kreft, type 2-diabetes, KOLS, benskjørhet, depresjon, medikamentmisbruk, overvekt, artrose, hiv/aids.

Hvilken funksjon har hjertet?

Hjertet er en muskel. Det har som oppgave å transportere blod rundt i kroppen slik at celler og vev kan motta oksygen og næringsstoffer. Denne tilførselen er helt nødvendig for at vi skal kunne overleve. Blodet transporterer også avfallsstoffer bort fra vev og celler.

Hva er hovedoppgaven til blodårene?

Blodårene er del av sirkulasjonssystemet, og har som oppgave å være en transportåre for blod i en organisme. Arterier er blodårer som transporterer blod fra hjertet til kroppen, mens vener er blodårer som transporterer blod fra kroppen til hjertet.

Hva er viktig å gjøre når en har hjertesvikt?

Det er viktig at du følger med på eventuelle forandringer i symptomene. Får du nye symptomer eller en generell symptomforverring bør du kontakte lege. Følg med på hoste, vektforandringer, kortpustethet i hvile eller når du ligger flatt, søvnvansker, manglende matlyst eller mer hevelse i bena enn vanlig.

Hva skjer i kroppen ved hjertesvikt?

Hjertesvikt er en tilstand der hjertet er svekket slik at evnen til å pumpe blodet rundt i kroppen er dårligere enn normalt. Det betyr at enkelte organ får redusert blodtilførsel. De mest typiske plagene som oppstår, er tung pust og nedsatt fysisk yteevne.

Hva er hjertesvikt og hvilke symptomer har en pasient med hjertesvikt?

Et hovedsymptom ved hjertesvikt er at det er tungt å puste, man får åndenød. Når venstre side av hjertet arbeider tyngre med å pumpe blodet ut av hjertet så forplanter dette økte trykket i hjertekammeret seg tilbake i lungekretsløpet, lungene blir mer væskeholdige og mindre luftholdige, og dette gir tung pust.