Hva er angina ofte utløst av?

Hvor lenge lever man med angina?

En stabil angina pectoris er en tilstand man kan leve med over mange år. Selv om det er ubehagelig og kan legge begrensninger på dagliglivet, er det ikke stor fare for utvikling av hjerteinfarkt selv om risikoen for å få hjerteinfarkt er noe økt.

Kan man bli frisk av angina?

Pasienter med refraktær angina pectoris kan ikke bli frisk av sin sykdom. Mange opplever redusert livskvalitet som følge av utilfredsstillende symptomlindring, begrenset fysisk aktivitet og sykdommens konsekvenser for sosialt liv (4,7,8). Mange har angst for å leve, men også angst for å dø.

Hvordan får man angina?

​Årsaken til angina er ofte en kransarteriesykdom, også kalt koronar hjertesykdom. En arterie er en blodåre som fører oksygenrikt blod til kroppen, og en kransarterie er en blodåre som fører oksygenrikt blod til selve hjertemuskelen. Ved koronar hjertesykdom bygger det seg opp fettstoffer og kalk inne i kransarteriene.

Kan man se angina på EKG?

EKG ved koronarsykdom

Derfor må EKG tas under anstrengelse for at man skal kunne bekrefte eller avkrefte om du har angina (se video av belastnings-EKG). Når et område av hjertemuskelen har for dårlig blodtilførsel, gir det forandringer på EKG. Det synes i den delen av EKG‘et som betegnes ST-segmentet.

Hva er den medikamentelle behandlingen for angina pectoris?

Dersom du har angina pectoris, så må du behandles med legemiddel. Alle pasienter skal så vidt mulig ha et blodplatehemmende middel – i langt de fleste tilfeller anvendes acetylsalisylsyre. Acetylsalisylsyre tas som tabletter, og behandlingen fortsetter resten av livet.

Hvorfor kan angina pectoris oppstå ved anstrengelser?

Dersom blodårene som forsyner hjertet med blod forsnevres vil oksygentilførslen reduseres, og smerter i brystet kan oppstå. Angina pectoris oppstår vanligvis ved fysisk anstrengelse, fordi hjertet da trenger mer oksygen og dermed også må pumpe mer blod til hjertet enn normalt.

Hva er angina anfall?

Hjertekrampe, også kjent som angina pectoris, er en betegnelse på den smertefølelsen eller ubehaget som forårsakes av for liten blodtilførsel til en del av hjertemuskelen. I dagligtalen er det vanlig å bare si «angina«. Angina kan vare i noen få minutter, men sjelden over 20 minutter ved «stabil» angina.

Hva er forskjellen på angina pectoris og hjerteinfarkt?

Hjerteinfarkt og angina pectoris (hjertekrampe) skyldes en fullstendig eller delvis tilstopping av en kransarterie som forsyner selve hjertemuskelen med blod. Ved akutt hjerteinfarkt skjer dette plutselig, mens ved angina pectoris er prosessen mer gradvis.

Når vil du mistenke forverring hos en pasient med diagnostisert stabil angina pectoris?

Ved stabil angina pectoris er det vanlig å gå til regelmessige kontroller hos fastlegen. Tilstanden bør følges nøye slik at det tidlig kan settes i verk ny utredning dersom du opplever hyppigere anfall, mer uttalte plager eller at mindre belastninger skal til for å utløse anginaanfall.

Er det farlig med hjertekrampe?

Hjertekrampe kan i noen tilfeller utvikle seg videre til blodpropp i hjertet. Dessuten kan det oppstå hjertesvikt med væskeoppsamling i kroppen, eller det kan oppstå hjerterytmeforstyrrelse.

Hva er hovedsymptomet ved angina pectoris og hjerteinfarkt?

Som regel vil smerten ved angina pectoris fortone seg som en klemmende smerte midt i brystet. Smerten kan være alt fra mild til sterk. Noen beskriver smerten som brennende, eller som en tung vekt som er plassert over brystkassen.