Hva er aldersgrensen på batteri?

Hvor gammel må man være for å kjøpe monster?

Det er ingen offisiell aldersgrense for å kjøpe/drikke monster, men noen butikker har likevel lagd egne regler for dette og har lov til å nekte deg å kjøpe det dersom du under aldersgrensen de har satt. Grunnen til dette er at monster (og andre energidrikker) inneholder koffein.

Hvorfor er det aldersgrense på energidrikk?

Det må vi respektere. Årsaken til at aldersgrense er diskutert på energidrikk er at det inneholder mye koffein, som virker oppkvikkende i kroppen. Det påvirker hjernen, hjertet og blodtrykket. Noen kjenner at de får økt puls, hjertebank, blir urolige/rastløse og mange kan slite med å sove.

Kan butikker nekte å selge energidrikk?

Det er ingen aldersgrense for kjøp av energidrikk i Norge, men butikker har lov til å sette sine egne aldersgrenser. Dette betyr at butikkansatte kan nekte deg å kjøpe energidrikk. Det er mye koffein i energidrikker, og det anbefales derfor at barn og unge ikke drikker det ofte.

Kan 12 åringer drikke energidrikk?

I dag er det ingen aldersgrense i loven for å kjøpe energidrikk. Allikevel har flere butikker som selger energidrikk aldersgrenser. I rapporten har Vitenskapskomiteen undersøkt barn mellom 8 til 18 år. Det meste av koffeinet unge får i seg kommer fra andre produkter.

Kan barn drikke Red Bull?

– Vi anbefaler ikke energidrikker for barn under 15 år.

Hva er aldersgrensen på Monster på meny?

Helsedirektoratet informerer om at det ikke er noen pålagt aldersgrense for energidrikker, men har satt som krav til produsentene at de skal forklare hva et høyt innhold av koffein kan føre til.

Hva er aldersgrensen på Monster på Kiwi?

Selv om det ikke er noen lovfestet aldersgrense på kjøp av slike energidrikker, kan foreldrene dine nekte deg dette dersom de mener at det ikke er bra for deg. Når du er 18 år og myndig kan du bestemme dette selv.

Hva er grensen på Monster?

Grensen vil være på maks 32 milligram (mg) koffein per 100 ml drikke. – Det er stort sett bare denne konsentrasjonen som selges i Norge i dag, men flere steder i utlandet selges det såkalte energi-shots som inneholder nesten dobbelt så mye koffein, sier Ellen M.

Hvorfor vi ikke burde ha aldersgrense på energidrikk?

– Helseeffektene er store, og de er større jo yngre de som drikker energidrikk er. Høyt inntak av energidrikk kan gi risiko for søvnproblemer, man kan også få negative helseeffekter på hjerte- og karsystemet, og sentralnervesystemet. Det skriver Vitenskapskomiteen for mat og miljø i sin risikovurdering av energidrikk.

Hvilken aldersgruppe drikker mest energidrikk?

13-15-åringer (28%) oppgir å drikke energidrikk 1-2 ganger i uka i større grad enn de andre aldersgruppene, hhv 7 % og 21 % hos de på 10-12 år og 16-18 år. Over halvparten oppgir å drikke en boks tilsvarende 0,5 liter når de drikker energidrikk. De mellom 13-18 år drikker langt oftere 0,5 liter enn de mellom 10-12 år.

Er det farlig å drikke en energidrikk hver dag?

Resultatet er i grove trekk at det er koffeinen som gir negative helseeffekter og at hvis man drikker mye energidrikk kan det gå utover søvnkvaliteten, samt gi angst, uro og hjerteklapp. «Et inntak av koffein på over 1,4 milligram (mg) per kilo kroppsvekt per dag, kan gi risiko for søvnproblemer.