Hva er 116123?

Når kan man ringe 116123?

Alle som ringer krisetelefonen vil bli møtt med forståelse og aksept. Det er Kirkens SOS som står bak tjenesten. Ved forgiftninger kan man ringe 22 59 13 00 som er Giftinformasjonens døgnåpne telefon. Mental helses hjelpetelefon: 116123 er Mental helses døgnåpne hjelpetelefon.

Hvem kan man ringe om man ikke har det bra?

Telefon: 116 123. Mental Helses hjelpetelefon er et felles europeisk hjelpetelefonnummer og det vil si at du kan ringe 116 123 i det området du befinner deg og få kontakt med hjelpetelefonen i det landet du oppholder deg, så lenge det er innenfor et EU/EØS land.

Hvordan kan jeg få hjelp?

Dersom du opplever et problem du trenger rask hjelp med, ring 116 117. Da kommer du til nærmeste legevakt. Helsenorge.no har en veiledningstjeneste der du kan få veiledning om hvor du kan henvende deg, oppsøke hjelp, hvor det er kortest ventetider etc. De kan nås på telefon 23 32 70 00 – tastevalg 1.

Hvordan få noen å snakke med?

Hjelpetelefonen 116 123 er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt. Telefonen er åpen hele døgnet, alle dager i uken, året rundt.

Hvem kan ungdommer snakke med?

Samtaletilbud
 • UngArena. Aldersgrense: 12-15 år. …
 • SiO – Rådgivning og psykisk helse. For deg som er student i SiO og trenger noen å prate med. …
 • Jentevakta. Rådgivningstjeneste for jenter mellom 10 og 25 år. …
 • Kors på halsen. …
 • Gateprest for ungdom. …
 • Råd og veiledning.

Hvem kan ringe mental helse?

Det er gratis å ringe Hjelpetelefonen på telefonnummer 116 123. I tillegg til telefontjenesten, finner du også svartjenestene Sidetmedord.no og Arbeidslivstelefonen her. Mental Helse sine tjenester er for alle som trenger noen å snakke med eller skrive til.

Hvordan fikse mental helse?

Psykiske problemer er vanlig.

Gode råd når livet er vanskelig:
 1. Snakk om det som føles vanskelig med en du har tillit til. …
 2. Planlegg positive aktiviteter. …
 3. Del problemene i mindre biter hvis de blir for vanskelig.
 4. Tenk på det du får til i stedet for alt det du ikke får gjort.
 5. Vær mot deg selv som du ville vært mot en venn.

Er 116111 anonymt?

Du kan være anonym. Det er gratis å ringe 116 111. Hvis du er veldig redd her og nå – vil de ta kontakt med politi eller legevakt der du bor sånn at du kan få hjelp med en gang. Også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan ringe Alarmtelefonen 116 111.

Når du ikke har noen å snakke med?

Hjelpetelefoner og chat
 • Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med.
 • Sidetmedord.no er en nettjeneste drevet av Hjelpetelefonen. …
 • Kirkens SOS Norge er en døgnåpen tjeneste på telefon og internett.

Hva gjør man psykisk syke som ikke vil ha hjelp?

Fastlegen din kan gi deg behandling for lette og moderate psykiske plager og henvise deg videre. Fastlegen hjelper deg å få kontakt med psykisk helsetjeneste og andre tilbud i kommunen eller henvise til psykolog, spesialister ved et distriktspsykiatrisk senter, psykiatriske klinikker eller sykehus.

Hvor mye koster det å gå til psykolog?

Man betaler en egenandel på cirka 300 kroner per time, og via frikortordningen dekker staten utgifter over 1840 kroner i året. Det er imidlertid ingen frikortordning knyttet til hjelp fra en privatpraktiserende psykolog. Prisene varierer fra 600 og opp til 2000 kroner per time.