Hva betyr trisykliske?

Hva gjør Sarotex?

Hvordan virker medisinen? Sarotex® forhøyer konsentrasjonen av smertedempende signalstoff Serotonin i sentralnervesystemet. Dette kan redusere smerter.

Hvor lenge kan man ta Sarotex?

Som med andre legemidler til behandling av depresjon, kan det ta noen få uker før du føler en bedring. Ved behandling av depresjon er behandlingsvarigheten individuell, og varer vanligvis minst 6 måneder. Behandlingens varighet bestemmes av legen. Fortsett å ta dette legemidlet så lenge legen din anbefaler det.

Hvor lenge kan man bruke antidepressiva?

Varighet. Den første gangen du mottar behandling for depresjon, er det vanlig å fortsette å ta medikamentet i omtrent seks måneder etter at de depressive symptomene har gitt seg. Hvis det er andre gang du tar medikamenter for depresjon, kan det være nyttig å forsette behandlingen i hvert fall ett år.

Hva er antikolinerge bivirkninger?

Bivirkninger. Alle antikolinergika har i prinsippet de samme bivirkninger. De vanligste er tørrhet i munnen, synsforstyrrelser, kvalme, treg vannlating og obstipasjon. Antikolinergika forsinker ventrikkeltømmingen hvilket er uheldig ved samtidig levodopabehandling.

Hvordan slutte med Sarotex?

Man trapper dosen gradvis og langsomt opp etter oppstart. Skal du slutte på medisinen, anbefales en gradvis nedtrapping i samarbeid med fastlegen din. Kan tas 1 gang daglig, fortrinnsvis på kvelden da trøtthet er en vanlig bivirkning.

Når skal man ta Sarotex?

Vedlikeholdsdosen er normalt 10-50 mg gitt 2-4 timer før sengetid, da legemiddelet kan gjøre deg trøtt. Legen vil i samarbeid med deg tilpasse dosen. Tablettene kan tas med eller uten mat.

Hvorfor går man opp i vekt av Sarotex?

Mekanismen bak vektøkning kan være en sentral effekt på appetittreguleringen, men også en sekundær effekt av andre bivirkninger, som for eksempel sedasjon. I preparatomtalen er vektøkning angitt som en «svært vanlig» bivirkning, det vil si med en frekvens >1/10 (1).

Er det farlig å ta for mye Sarotex?

Doser >100 mg skal brukes med forsiktighet. Barn og ungdom <18 år: Skal ikke brukes, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått. Pasienten bør titreres individuelt til dosen som gir tilstrekkelig smertelindring med tolerable bivirkninger.

Kan man drikke alkohol når man går på Sarotex?

Når legemiddelet inntas sammen med alkohol må en kunne forvente gjensidig forsterkende effekter, slik at risikoen for sedasjon og svekkelse av oppmerksomhet og dømmekraft øker (1, 2).

Er Sarotex SSRI?

De mest brukte antidepressiver betegnes SSRI (Fluoxetin, Citalopram, Cipramil, Paroxetin, Seroxat, Sertralin, Zoloft, Fevarin, Cipralex, Escitalopram), trisykliske antidepressiver (Klomipramin, Anafranil, Surmontil, Sarotex, Amitriptylin, Noritren, Sinequan) og MAO-hemmere (Aurorix).

Kan man ta overdose av antidepressiva?

Slike antidepressiva er ikke veldig giftige. Det skal mye til å ta overdose på dem alene. Ved store doser kan det allikevel oppstå symptomer som: Magesymptomer (kvalme, magesmerter, oppkast, diaré)