Hva betyr indre og ytre motivasjon?

Hva er Ytremotivasjon?

Hva er ytre motivasjon? Ytre motivasjon oppstår når eleven utfører en handling som følge av press fra andre eller seg selv. Handlingen er instrumentell, den utføres for å oppnå noe som ligger utenfor aktiviteten, for eksempel en belønning eller anerkjennelse.

Hva påvirker indre motivasjon?

Undersøkelsen viser at motivasjonsfaktorer som autonomi, kompetanseopplevelse og kollegial støtte har en positiv sammenheng med indre motivasjon. Særlig var sammenhengen mellom kollegial støtte og indre motivasjon sterk.

Hvilke tre forhold fremmer indre motivasjon?

Vi har tre medfødte psykologiske behov, som er viktige for indre motivasjon: Behovet for selvbestemmelse, behovet for kompetanse og behovet for tilhørighet (Deci og Ryan 1985). Når disse behovene dekkes oppstår indre motivasjon og selvregulerte former for ytre motivasjon.

Hva er god motivasjon?

Det å være motivert for å gjøre en arbeidsoppgave betyr at du har et ønske om å gjøre noe. Det at handlingene våre er motivert av noe, betyr at vi sikter mot å nå et bestemt mål. Når vi snakker om motivasjon er det viktig å skille mellom to hovedtyper av motivasjon, indre og ytre motivasjon.

Hva er indre drivkraft?

Indre drivkraft er forhåndsinnstillingen, og vårt psykologiske immunsystem fungerer på samme måte som det fysiske.

Hvorfor er indre motivasjon viktig?

Indre motivasjon er en fornybar kilde til gode prestasjoner og et utviklende arbeidsmiljø. Den indre motivasjonen blomstrer med spennende arbeidsoppgaver. Den er mer effektiv enn ytre motivasjon for oppgaver eller jobber hvor kvalitet, forståelse, læring og kreativitet er viktigere enn kvantitet.

Hva betyr det å motivere?

Motivasjon defineres ofte som – «de biologiske, psykologiske og sosiale faktorene som aktiverer, gir retning til og opprettholder atferd i ulike grader av intensitet for å oppnå et mål.» Motivasjon er «det som setter handlinger i gang». Den kraften som gjør at vi føler at vi må gjøre noe eller har lyst til å gjøre noe.

Hvilken sammenheng tror du en finner mellom mestringsforventning og prestasjon?

Hvilken sammenheng tror du en finner mellom mestringsforventning og prestasjon? Mestringsforventninger er den enkeltes tro på i hvilken grad man kan mestre fremtidige situasjoner. Hvis en ansatt har lav mestringstro om en presentasjon, vil innsatsen bli redusert og fører til en dårlig presentasjon.

Hva påvirker motivasjonen?

Motivasjon deles ofte opp i indre og ytre motivasjon. Ytre: En påvirkning fra folk eller samfunnet rundt deg. Indre: En egen glede over aktiviteten, at man liker å trene fordi det er gøy, og at man mestrer aktiviteten. Et typisk eksempel på ytre motivasjon er du ønsker deg flatere mage, tynnere lår eller fastere rumpe.

Hvordan kan man motivere?

Her får du 10 tips til hvordan du kan motivere dine ansatte
 1. Skap tillit. …
 2. Gi arbeidet deres mening. …
 3. Bli kjent med individene og tilrettelegg deretter. …
 4. Skap et godt samhold. …
 5. Ha en åpen-dør-policy. …
 6. Gå frem som et godt eksempel. …
 7. Prioriter balansen mellom arbeid og privat. …
 8. Tilby fleksibel arbeidstid.

Hvordan få mer indre motivasjon?

8 tips for å styrke din indre motivasjon
 1. Finn ut hva du vil ”brenne for” …
 2. Visualiser at du lykkes. …
 3. Du må ville det nok – og ta en beslutning. …
 4. Vær disiplinert – og belønn deg selv. …
 5. Ta på ørnevingene. …
 6. Skap deg flyt-soner. …
 7. Finn din mening og hensikt. …
 8. Bli bevisst hva som trigger dine egne utviklingsbehov.