Hva betyr hvit flekk på tann?

Hva er dental fluorose?

Dental fluorose viser seg som brunsjatterte og hvitlige flekker i tannemaljen, og skyldes et høyt inntak av fluor under tanndannelsen. I Norge er dette uvanlig, men man finner fluorose i områder med brønnvann, og vannkilder der bergartene inneholder mye fluor.

Når kommer Seksårsjeksel?

Seksårsjekslene kommer frem i fem-seks-årsalderen og har en tendens til å bli oversett. Dette er den tannen som får mest hull. Det er spesielt i forbindelse med frembrudd av denne tannen at barna bør begynne å bruke tanntråd for å rengjøre alle tannens sider.

Kan gule tenner bli hvite igjen?

De naturlige gule og blå/grå tannfargene vil raskere bli hvite enn en tann med flekker som skyldes legemidler, tobakk og mat. Tenner med en naturlig gul farge vil som regel bli hvite på ca. 1–2 uker, mens tenner med blå/grå farge kan ta dobbelt så lang tid.

Hvordan bruke Mellomromsbørster?

Fra forsiden av tennene fører du interdentalbørsten i mellomrommet mellom tennene. Beveg børsten langsomt inn og ut av mellomrommet omtrent 10 ganger. Roterer du børsten mens den er inne, vil effekten være større. Gjenta prosessen på baksiden av tennene også

Hva er Emaljefeil?

Emaljefeil er feil eller mangler i tennenes emalje som oppstår under dannelsen av tannemaljen, før tannen bryter frem i munnen. Emaljefeil innebefatter manglende emalje på deler av eller hele tannens kronedel, groper eller sprekker i emaljen, samt fargeforandringer som matt-hvite og brunsjatterte felter.

Hva er Mineraliseringsforstyrrelser?

Mineraliseringsforstyrrelser er en følge av at en eller flere faktorer har påvirket tennenes hårdvevsdannelse. Årsakene kan være genetiske, lokale, systemiske eller ukjente, og det kan være vanskelig å stille sikker diagnose. Diagnose stilles basert på anamnese, kliniske funn og eventuelt røntgenologisk undersøkelse.

Hva er misfargede tenner?

Misfarging av tenner kan skyldes ulike ting. Tannsykdom (inne i tannen), visse medisiner samt mat og drikke kan påvirke fargen på tennene våre. Skader på tannemaljen kan også være årsak til misfarging. Emaljen er vanligvis det hviteste på tannen.

Hvor mye fluor er for mye?

Overdosering med fluor

Vanligvis dreier det seg om et inntak av mellom 5-50 tabletter (barnefluortabletter). Dette er vanligvis ufarlig og forløper uproblematisk med få eller ingen symptomer. I følge Giftinformasjonssentralen kjenner en ikke til at det har forekommet alvorlige forgiftninger etter fluorinntak i Norge.

Hvor mye fluor daglig?

Før 1 år: Bruk en knapt synlig mengde tannkrem. Fra 1 år: Øk til en mengde på størrelse med barnets lillefingernegl. Fra 3 år: Øk til en ertestor mengde. Fra 5-6 år og oppover: Øk mengden ytterligere.

Når kom fluor tannkrem?

Megetviktig var at fluortannkrem kom i fritt salg i 1971. Med det vi i dag vet, må fluor være den dominerende årsak tilkariesreduksjonen, selv om andre faktorer kan ha bidratt (10). Blant barn og unge er det blitt 70-80% mindre karies i løpet av de siste 25-30 år.

Når kommer 6 års jekslene?

Permanente tenner

Det er som regel fortennene i underkjeven barnet mister først. Dette skjer slik at de permanente fortennene kommer frem i 5-6 års alder. Omtrent på samme tid vil 6-årsjekslene bryte frem. De siste melketennene som felles er som regel de bakerste jekslene i overkjeven.