Finnes kolera i dag?

Er kolera farlig?

Kolera er en smittsom mage/tarm-sykdom som i løpet av få dager kan gi voldsom diaré. Det farlige ved kolera, er det svært store væsketapet som oppstår innen kort tid. Spesielt hos barn i den tredje verden er dette farlig. Ubehandlet kan væsketapet være dødelig innen ett døgn etter sykdommens utbrudd.

Under hvilke forhold opptrer kolera i verden i dag?

Hvert år dør 130.000 mennesker av sykdommen ifølge Verdens helseorganisasjon. Mennesker som bor i overbefolkede flyktningleirer med dårlige vann- og sanitærforhold lever i risiko for kolerautbrudd. Kolera er også vanlig etter naturkatastrofer, slik som vi så etter jordskjelvet i Haiti i 2010.

Hva kommer kolera av?

Kolera forårsakes av bakterien Vibrio cholerae som etter kolonisering i tynntarmen utskiller et toksin som innvirker på tarmcellenes metabolisme. Dette forårsaker diaré med utskillelse av store mengder elektrolytter og væske.

Er kolera en pest?

Kolera, takk! Uttrykket «å velge mellom pest og kolera» – om et valg mellom to onder – stammer fra en tid der man ikke kjente til bakterier. Både pest og kolera kan være dødelige og rammer plutselig og voldsomt. Derfor ble de to sykdommene en gang betraktet som like ille.

Hva er farligst pest eller kolera?

Pest har drept flest i Europa

Kolera dreper flest på verdensplan, både i dag og gjennom historien. Men i et europeisk perspektiv er pest farligere. Det mener Lone Simonsen, professor i historisk epidemiologi ved Københavns Universitet.

Hvor lenge varer kolera vaksine?

Forskriftsmessig vaksinasjon med oral koleravaksine og attestasjon i internasjonalt vaksinasjonssertifikat, der det skrives på engelsk eller fransk at vaksinasjonen er gyldig i 2 år.

Hvordan ble kopper utryddet?

Det er antatt at 400.000 døde av kopper hvert år i Europa på 1700-tallet og at det på 1900-tallet døde mellom 300 og 500 millioner i verden. Det ble utviklet vaksine mot koppene i 1796, og sykdommen ble erklært utryddet i 1980. Viruset er imidlertid ikke utryddet. Det er lagret i et laboratorium i USA og et i Russland.

Er hepatitt A smittsomt?

Virus skilles ut i avføringen hos smittede personer og smittemåten er fekal-oral. Smitte skjer vanligvis etter inntak av kontaminerte næringsmidler (mat og vann)eller gjennom matvarer som er håndtert av smitteførende personer. Kontaktsmitte kan skje fra person til person i samme husstand og barnehage.

Hvor smittsomt er meslinger?

Meslinger smitter gjennom luften (fjerndråpesmitte) og ved kontakt med væske fra luftveier. Du er smittsom fra de første symptomene oppstår, til 3-5 dager etter at du har fått utslett. Sykdommen er svært smittsom, og det er ingen spesifikk behandling for meslinger.

Hvordan smitter kikhoste?

Sykdommen er svært smittsom og smitter ved dråpesmitte som spres i forbindelse med hoste. Man er smittsom fra man får de første symptomene og gjerne før hosten starter. Syke er smitteførende i cirka tre uker uten behandling.

Hvordan ble kolera oppdaget?

I 1855 oppdaget den engelske legen John Snow at den største smittespredningen i London konsentrerte seg rundt én bestemt vannkran. Da han ødela kranen, sluttet smitten å spre seg. Det var begynnelsen på slutten for kolera i den vestlige verden.