Er videregående skole en utdanning?

Er høyere utdanning gratis i Norge?

All offentlig utdanning i Norge er gratis. Utdanningen må organiseres ut fra et livslangt læringsperspektiv dersom vi skal kunne møte endringene i samfunnet konstruktivt. Av en befolkning på over 4,5 millioner er over 900 000 under utdanning.

Hva er lang høyere utdanning?

Lang utdanning på universitets- og høgskolenivå omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt doktorgrad.

Hva kan man gå etter påbygg?

Med påbygg får du generell studiekompetanse som er selve nøkkelen til å studere på høgskole/universitet, så her er det rett og slett veldig mange muligheter for å velge utdanning og yrke generelt. Du kan bli ting som lærer, økonom, statsviter, psykolog, pedagog, historiker etc.

Hvor mange poeng får man for en bachelor?

En bachelorgrad består vanligvis av 180 studiepoeng, fordelt mellom ulike typer emner: 30 studiepoeng innføringsemner. 90 studiepoeng spesialisering innenfor et fag. 60 studiepoeng valgfrie emner.

Hva er et utdanningsløp?

Alle elever har rett til videregående opplæring etter å ha fullført grunnskolen (barne- og ungdomsskole). På videregående skole kan ungdom få enten studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Studiekompetanse forbereder elevene til å studere videre på universitet eller høgskole. Yrkeskompetanse fører til ett bestemt yrke.

Hvor gammel er man når man går ut av videregående?

Når du har fylt 15 år og fullført grunnopplæringen, har du rett til tre års videregående opplæring. Dette kalles ungdomsrett og gjelder fra du har fullført grunnopplæringen og ut skoleåret som begynner når du fyller 24 år.

Hva kan man gå på videregående?

Utdanningsprogrammene
  • Idrettsfag.
  • Kunst, design og arkitektur.
  • Medier og kommunikasjon.
  • Musikk, dans og drama.
  • Studiespesialisering.
  • Bygg- og anleggsteknikk.
  • Elektro og datateknologi.
  • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign.

Hvilke studier er gratis?

Utdanning på offentlige høyskoler og universiteter, som UIB og UIO, er gratis! Det fins private høyere utdanninger også, som for eksempel på BI. De koster ofte skolepenger. Men offentlige universiteter og høyskoler er gratis.

Hvilke land er det gratis å studere?

Alle våre nordiske naboland, både Danmark, Sverige, Finland og Island, har gratis studier på utdanningsinstitusjoner av høy kvalitet.

Hva koster det å gå på høyskole i Norge?

Å studere på offentlig godkjente universiteter og høyskoler i Norge er gratis. Du kan også få utdanningsstøtte, det vil si lån og stipend fra Lånekassen.

Hva er høyeste fullførte utdanning?

Doktorgrad: Etter at du har fullført mastergraden kan du søke om å få ta doktorgrad. Dette er den høyeste graden du kan oppnå i Norge, og du får lønn mens du tar den. Vanligvis innebærer en doktorgrad at du forsker på et bestemt tema, og skriver artikler om funnene dine.