Er vaskulitt arvelig?

Hvorfor får man vaskulitt?

Vaskulitt er betennelse i blodårer, oftest arterier (arteritt). Årsaken kan være infeksjon, allergi eller autoimmun i form av revmatisk betennelse som omtales her. Slike revmatiske blodårebetennelser kalles også vaskulittsykdommer.

Hva betyr Granulomatose?

Granulomatose med polyangiitt er en revmatisk blodårebetennelse (vaskulitt) i små og mellomstore blodårer. Sykdommen påvirker spesielt bihuler, nese, lunger, nyrer, hud og ledd. Granulomatose med polyangiitt ble tidligere kalt Wegeners sykdom eller Wegeners granulomatose.

Hva er granulomatøs betennelse?

Granulomatøs betennelse er en type kronisk betennelse preget av granulomer (norsk: knuter); patohistologiske funn av runde strukturer med makrofager som har utviklet seg til epiteloide celler og kjempeceller. Sentrum til granulomer er som oftest nekrotiske.

Hva er purpura?

Purpura er overflatiske bloduttredelser i huden eller slimhinnene. Blødningene kan være ganske små og punktformede (petekkier) eller mer utbredte (ekkymoser, blåmerker).

Kan man dø av vaskulitt?

Tidligere studier har vist at 50% av ubehandlede pasienter dør innen 3 måneder fra vaskulitt debut. Med moderne behandling er dødsfall sjelden.

Er vaskulitt farlig?

Betennelsene kan gi alt fra ufarlige og milde plager til livstruende sykdom. Nyrer og lunger blir ofte angrepet. Typiske symptomer erslapphet, feber, muskel og leddsmerter, uvanlige utslett på huden, plager fra nervesystemet, tyggesmerter, hodepine, smerter og rødhet i øynene eller plager fra luftveiene.

Hvordan påvises vaskulitt?

Det er vanlig å måle blodtrykk og undersøke hjerte og lunger. I tillegg trenges blodprøver og urinprøve. Ofte blir du henvist til bildediagnostikk med CT og MR, samt vevsprøve (biopsi).

Hvordan behandle vaskulitt?

Hvordan behandle vaskulitt? I motsetning til lokale vaskulitter begrenset til huden krever de fleste vaskulittilstander som også rammer indre organer behandling med sterke medikamenter. De medikamentene som brukes virker hovedsakelig ved å hemme immunsystemet, og såkalte kortikosteroider blir mye brukt.

Hvordan behandle årebetennelse?

I de fleste tilfeller kan en årebetennelse behandles hjemme. Pasienten kan legge en kompress rundt området med betennelsen og deretter hvile bena i en høy stilling. Å bruke støttesokker kan også bidra til å redusere eventuell hevelse. Det er også betennelsesdempende medisiner som kan brukes til å behandle betennelsen.

Hvorfor kommer blodårene frem?

Synlige blodårer kalles også for spindelvevårer fordi de kan ligne et nettverk av årer under huden. De er synlige gjennom huden fordi årene er blåaktige på grunn av oksygenfattig blod som er på vei til hjertet for å bli oksygenert.

Hva er Wegeners granulomatose?

Granulomatøs polyangiitt (GPA), tidligere kalt Wegeners granulomatose, er en sykdom som angriper de små blodårene (arterioler og kapillærer) i kroppen. Det er særlig lunger, hals, nese, bihuler og nyrer som rammes.