Er vannkopper farlig for spedbarn?

Kan man få vannkopper som voksen?

Forløpet av vannkopper er vanligvis mildt hos barn med normalt immunforsvar. De fleste barn får sykdommen i løpet av småbarnsalderen, og de blir derved varig immune. Rundt fire av ti barn smittes før 4 års alder og totalt åtte av ti barn innen 8 års alder. Sykdommen forekommer også hos voksne.

Hvordan bekrefte vannkopper?

Nesten alle får vannkopper en gang i livet. Det vanligste er å få det som barn. Diagnosen er basert på sykdomstegn og kan bekreftes av en blodprøve eller en prøve fra en av blemmene. Disse testene er det sjelden nødvendig å ta fordi diagnosen stort sett stilles på bakgrunn av symptomer.

Hvordan ser vannkopper ut?

Vannkoppene ser ut som små blærer eller små «gryn» med klart innhold, som kan komme over hele kroppen, men også steder som slimhinner og i munn. – Det er typisk at disse små «grynene» tørker inn, mens det andre steder på kroppen kommer nye lesjoner i løpet av påfølgende fem dager.

Kan man ha vannkopper uten prikker?

Det er imidlertid veldig forskjellig hvor påvirket barna blir. Noen får bare blemmer og er ikke tydelig plaget av feber. Andre barn kan bli nesten dekket av utslett og være mye plaget.

Hvem er vannkopper farlig for?

Vannkopper er ofte mer alvorlig for voksne, babyer eller personer med et svekket immunforsvar. Av og til kan også friske personer få komplikasjoner av vannkopper. Utslettet kan bli betent. Det er også en viss risiko for å få nerveskade, lungebetennelse og leverskade.

Kan vannkopper smitte baby?

Barnet bør heller ikke omgås gravide, siden vannkopper gir en liten risiko for fosterskader tidlig i graviditeten (2 prosent risiko dersom mor får vannkopper før 20. svangerskapsuke). Dersom mor blir smittet den siste uken før, eller den første uken etter fødsel, er det risiko for å smitte det nyfødte barnet.

Skal man smitte barn med vannkopper?

Vannkopper er svært smittsomt og de fleste som ikke har hatt sykdommen tidligere vil bli smittet ved kontakt med syke. Sykdommen forårsakes av viruset Varicella Zoster, og det er meget smittefarlig fra de 2 første døgnene før utbruddet med blemmer kommer.

Når er vannkoppene tørket inn?

De tørker inn etter et par dager, men samtidig kommer det et nytt utslett i løpet av 3-6 dager. Slik er det både utslett som nettopp er begynt, samtidig med at det er inntørkede blemmer. Det er svært forskjellig hvor mange blemmer du får. Jo flere blemmer, og jo høyere temperatur du får, desto dårligere har du det.

Når bør man oppsøke lege ved vannkopper?

Generelt bør lege kontaktes ved: første infeksjon hos barn under 6 måneder eller voksne over 18 år. dårlig allmenntilstand (slapphet, sløvhet) eller ved feber over 38 grader i flere døgn. kraftig hodepine, nakkestivhet, kvalme og oppkast.

Hvordan ser tørre vannkopper ut?

Det starter ofte som runde røde flekker, som etter noen timer blir til væskefylte blemmer. Etter et par dager dannes det skorper, som faller av i løpet av 7-14 dager. Utslettet klør ofte. Antall flekker i huden kan variere stort, noen får nesten ingen, mens andre får flere hundre.

Hva er hvitvask vannkopper?

Hvitvask sinkliniment er et reseptfritt legemiddel og brukes som kløestillende og hudbeskyttende middel ved hudirritasjoner, for eksempel ved vannkopper og meslinger. Egner seg også godt til bruk ved bleieutslett.