Er trykk i hodet farlig?

Er vannhode farlig?

Dersom dette skjer, vil trykket i hjernen stige, noe som kan være alvorlig. Du skal derfor ta kontakt med lege umiddelbart dersom det oppstår symptomer på høyt trykk (hodepine, kvalme, oppkast, synsforstyrrelser, svimmelhet eller krampeanfall).

Hvordan behandle vannhode?

Vannhode må opereres, ellers blir hjernen ødelagt av trykket. Dersom det er en svulst som stenger for passasjen av hjernevæske, kan man kanskje operere bort svulsten. Dersom det ikke er noe man kan operere bort som er årsaken, kan man operere inn et tynt rør som går fra hulrommet i hjernen ned til hjertet eller magen.

Er hydrocephalus farlig?

Over- eller underdrenasje er som oftest ikke farlig, men kan være svært ubehagelig. Begge deler kan gi plager som: hodepine. tretthet.

Når oppstår vannhode?

Hydrocephalus oppstår når væsken som produseres ikke får tilstrekkelig avløp. Dersom det suges opp mindre væske enn det som produseres, hoper den seg opp. Dette fører til at trykket i hjernen øker. Et overtrykk over tid kan påføre hjernen varige skader.

Hva er Shuntsvikt?

Hos barn som har shunt, kan dreneringen av hjernevæske bli forstyrret. Hvis ikke shunten drenerer bort tilfredsstillende mengde væske, blir det ansamling av for mye væske i hjernen.

Hvordan bli kvitt trykk i hodet?

Mange har god nytte av smertestillende legemidler som paracetamol og ibuprofen. Et annet alternativ er naproksen. Har du ofte hodepine bør du snakke med lege om annen type behandling. Legemidlene kan ha bivirkninger som kan skade kroppen ved langvarig og stort forbruk.

Hva er symptomene på hjernekreft?

Symptomer ved hjernesvulst

Hodepine kan komme gradvis, og er mest uttalt om morgenen. Kvalme og brekninger kan ofte følge hodepinen. Svimmelhet og balanseproblemer oppstår fordi svulsten ligger i sentrale områder i hjernen. Syns- og taleforstyrrelser kan også oppstå av samme grunn som over.

Kan man se vannhode på ultralyd?

Hos noen foster mangler kraniet, og da vil ikke hjernen utvikles. Dette er selvsagt et svært alvorlig avvik, og barnet vil dø straks etter fødselen. Ved undersøkelsen ser man også etter tegn til hydrocephalus (vannhode) og om lillehjernen ser normal ut.

Hva er et hjerneødem?

Hjerneødem er en potensielt livstruende tilstand hvor vann og elektrolyttbalansen i hjernevevet forstyrres som følge av hjerneslag, hodeskader, hjernesvulst eller infeksjon.

Er ryggmargsbrokk arvelig?

Både arv og miljø faktorer antas å spille en rolle for at fosteret utvikler ryggmargsbrokk. Risikoen for at en kvinne skal få et barn med ryggmargsbrokk øker dersom hun: selv har ryggmargsbrokk. har fått påvist ryggmargsbrokk hos foster i tidligere svangerskap.

Hva er Encefalopati?

Encefalopati betyr hjernelidelse. Tilstanden er karakterisert ved personlighetsforandringer, intellektuelle forstyrrelser, nevromuskulære forstyrrelser, nedsatt bevissthetsnivå og koma. Det er en livstruende tilstand.