Er svulst i hjernen farlig?

Hvor sjelden er hjernesvulst?

Fordi hjernesvulster som er godartet kan være dødelig på grunn av sin plassering, risikerer man at skillet mellom en godartet og ondartet svulst blir kunstig. Hjernesvulst er forholdsvis sjelden. Årlig får omtrent 900 personer diagnostisert hjernesvulst i Norge. Av disse er omtrent 40 barn.

Hvordan finne hjernesvulst?

Diagnostikk av hjernesvulster. Ved hjernesvulst stilles diagnosen ved hjelp av sykehistorie, legeundersøkelse og prøver, men ofte er bildeundersøkelser som MR og noen ganger PET avgjørende.

Hvor lenge kan man leve med svulst i hjernen?

Hjernesvulster hos voksne deles inn i godartede og ondartede (kreft). Om svulsten er godartet eller ondartet har stor betydning for prognosen. Fem år etter at pasienten har fått diagnosen er det totalt 57,9 prosent av mennene og 75,6 prosent av kvinnene som fortsatt lever.

Kan man dø av godartet svulst?

Noen svulster er godartede på tidspunktet hvor diagnosen stilles, men endrer seg etter hvert (årevis) til å bli ondartede. Hovedparten av svulstene kommer igjen etter operasjon, og ofte i en mer ondartet form. Andre forblir godartede, men kan likevel vokse så mye at man dør av det.

Når kreften har spredd seg til hjernen?

Kreftspredning til hjernen, hjernemetastaser, skyldes spredning av kreftsykdom via blodet til hjernen fra en primærsvulst beliggende et annet sted i kroppen. Spredningen fører til at det dannes dattersvulster, metastaser, i andre organer, deriblant i hjernen. Cirka halvdelen av tilfellene er spredning fra lungekreft.

Hvordan dør man av hjernesvulst?

Blødning i hjernen forårsaket av en svulst krever ofte akutt behandling. Hjernen din kontrollerer alt du gjør. En aggressiv svulst kan i verste fall ødelegge så mye hjernevev at livsviktige funksjoner rammes, og at man dør som en direkte følge av svulsten.

Kan man overleve hjernekreft?

Pasientene lever bare gjennomsnittlig i 14-16 måneder etter diagnosen, selv om de får den best mulige behandlingen som hittil er dokumentert. I de fleste tilfeller fjernes mest mulig av svulsten kirurgisk, deretter får pasienten strålebehandling og kjemoterapi (cellegift). Under 5 prosent overlever i minst fem år.

Hvor fort vokser hjernesvulst?

Primære hjernesvulster

Den vanligste formen for gliomer er astrocytomer. Disse kan ha ulike alvorlighetsgrader. Noen astrocytomer vokser langsomt over mange år, mens andre (glioblastomer) vokser svært raskt og har et aggressivt sykdomsbilde.

Hvor fort kan en kreftsvulst vokse?

Noen vokser så sakte at det er knapt målbare størrelsesendringer fra år til år og trenger ingen behandling. Andre vokser veldig fort og behandling må startes i løpet av noen dager før pasienten har blitt så dårlig at behandling ikke kan gis.

Kan man bli frisk av hjernesvulst?

Det finnes over hundre ulike typer hjernesvulster. En del oppfører seg godartet. Andre kan man aldri bli frisk av. For den alvorligste – og en av de vanligste -formen for hjernesvulst er gjennomsnittlig overlevelse rundt ett år fra diagnose.

Kan man se hjernesvulst på blodprøver?

Blodprøver kan være av stor betydning ved noen former for hjernesvulst. Spesielt for å se på hormonnivå i blodet og ved enkelte svulsttyper kan enkelte tumormarkører være av interesse. MR (magnetisk resonans) er særlig velegnet i diagnostikk av hjernesvulster fordi de gir detaljerte bilder av hjernestrukturene.