Er nevropati farlig?

Kan man bli kvitt polynevropati?

Det finnes foreløpig ingen behandling som gjør en frisk av polynevropati, men det er mulig å forhindre at skaden blir større ved å gjøre noe med den grunnleggende årsaken. Ved diabetes er det for eksempel viktig å regulere blodsukkeret så godt som mulig.

Hvem får nevropati?

Personer med diabetes type to, har spesielt høy risiko for å utvikle nevropati. Ved denne sykdommen er blodsukkeret unaturlig høyt over lang tid, og ofte i flere år før man oppdager sykdommen og kommer under behandling.

Hva er Tynnfibernevropati?

Tynnfibernevropati er en undergruppe av perifer nevropati, og pasienter med isolert tynnfiber nevropati har typisk symptomer i form av brenning, svie og verk. I tillegg kan de ha redusert temperatur sans og endret varme- og kuldeterskel.

Hva kan man gjøre med nervesmerter?

Behandlingen må tilpasses den enkelte, og hvilke typer legemidler som brukes avhenger av hva slags type smerter man har. Tradisjonelle smertestillende som opioider, NSAIDs og paracetamol kan være aktuelle. Disse har som regel begrenset til lite effekt ved noen smertetyper, for eksempel smerter som følge av nerveskader.

Hvordan føles nevropati?

Symptomer. De første symptomene ved nevropatier er føleforstyrrelser (parestesier). Dette kjennes som sovende, prikkende eller kløende fornemmelser i de hudområdene som innerveres av nerven. Pasientene kan også oppleve kraftnedsettelse i de musklene som nerven går til.

Kan nervesmerter forsvinne?

– Ved sykdom som årsak er det beste å behandle sykdommen som er årsaken. For eksempel ved diabetes vil et godt kontrollert blodsukker hjelpe. Han forteller også at nevropatiske smerter kan gi seg av seg selv.

Er polynevropati en revmatisk sykdom?

Polynevropati ved revmatisk sykdom er ikke sjelden, men sykdomsårsakene er flere, (vennligst se nedenfor). Ved flere typer vaskulitt er polynevropati en del av sykdomsbildet.

Hva slags sykdom er polynevropati?

Polynevropati betyr at flere av de perifere nervene i kroppen (særlig i føttene) ikke fungerer som de skal. Det vil si at de leder nervesignaler dårlig, nerveledningshastigheten er nedsatt. Tilstanden kalles også perifer nevropati.

Hva er årsaken til polynevropati?

Det er mange årsaker til polynevropati. De vanligste er diabetes, alkoholmisbruk og arv (ved hereditær type), eller det kan være nevrotoksiske årsaker. Der man ikke kan identifisere årsaken, kalles sykdommen kryptogen.

Hva skjer når en nerve er i klem?

En nerve i klem kalles på fagspråket mononevropati. Denne tilstanden har en negativ effekt på kroppsdelen forbundet med denne nerven eller nervegruppen, og forårsaker plager som blant annet dovenhet og/eller stikninger, smerter og muskelsvakhet i ben og/eller fot.

Hva er nervebetennelse?

Hva er nervebetennelse? Nervebetennelse ved diabetes er en fellesbetegnelse for komplikasjoner som stammer fra det perifere nervesystemet. Nervebetennelse rammer oftest diabetikere som ikke har hatt tilfredsstillende blodsukkerkontroll. Nervebetennelsen kan enten være akutt eller kronisk.