Er Mysimba farlig?

Hva er forskjellen på Mysimba og Saxenda?

De to nye medikamentene virker blant annet ved å redusere appetitt: Bupropion/naltrexon (Mysimba) reduserer sug og liraglutide (Saxenda) er egentlig en diabetesmedisin som stabiliserer blodsukkeret, kan gi lengre metthetsfølelse og mindre appetitt.

Hvor fort går man ned i vekt med Mysimba?

Gode resultater. Eli Heggen sier at pasientene som får Mysimba og Saksenda i gjennomsnitt går ned mellom 5 og 10 prosent i vekt.

Hvilken slankepille er best?

Topp 10 slankepillerBest i test 2022
  • Royal Burner. Antall serveringer: …
  • Coffee Zero. Antall serveringer: …
  • Tea Zero. Antall serveringer: …
  • Vitamail Metaburn. Antall serveringer: …
  • Proteinfabrikken Rapid Burn. Antall serveringer: …
  • Trec Clenburexin. Antall serveringer: …
  • Weider Victory Fat Burner. …
  • DNS Diet Kick Fat Burning Formula.

Kan fastlegen hjelpe med vektnedgang?

I Norge finnes det tre godkjente legemidler som kan hjelpe deg å gå ned i vekt. De heter orlistat, liraglutid og naltrekson/bupropion.

Hvor lenge kan man gå på Mysimba?

Behandling med Mysimba kan avbrytes av legen din etter 16 uker hvis du ikke har mistet minst 5 prosent av din innledende kroppsvekt. Legen din kan også anbefale deg å avslutte behandlingen hvis det foreligger noen bekymringer for økt blodtrykk eller for sikkerheten av eller toleransen for dette legemidlet.

Hva skal til for å få Mysimba?

Mysimba Indikasjon:

Som tillegg til kalorifattig kosthold og økt fysisk aktivitet for vektreduksjon hos voksne (≥18 år) med innledende kroppsmasseindeks (BMI/KMI) på ≥30 kg/m2 (fedme) eller ≥27-30 kg/m2 (overvekt) samt én eller flere vektrelaterte risikofaktorer (f. eks.

Hva er Naltreksonhydroklorid?

Naltreksonhydroklorid brukes i kombinasjon med andre legemidler eller til behandling for å hjelpe de som er avhengige av rusmidler som heroin (opioider), med å overvinne deres avhengighet. Det brukes som støttebehandling for å opprettholde abstinens (selvfornektelse) hos alkoholavhengige pasienter.

Hva er forskjellen på Saxenda og victoza?

Virkestoffet i det nye legemiddelet Saxenda er det samme som i diabetesmedisinen Victoza, men i ulik dosering. Slankemedikamentet inneholder 3,0 mg liraglutid, mens diabeteslegemiddelet har 1,8 mg dosering.

Hvor lenge kan en gå på Saxenda?

Du skal kun fortsette å bruke Saxenda dersom du har et vekttap på minst 5% av opprinnelig kroppsvekt etter 12 uker med dosen 3,0 mg/dag (se avsnitt 3). Rådfør deg med lege før du fortsetter.

Kan man kombinere Saxenda og Mysimba?

Søk i flere norske og utenlandske interaksjonsdatabaser angir ingen kjente interaksjoner. Vi ser imidlertid at preparatene til dels har sammenfallende bivirkninger, og det blir høyst uforutsigbart hvordan eventuelle additive effekter vil arte seg dersom legemidlene kombineres.

Kan fastlegen skrive ut Mysimba?

Fastlegen kan gi råd og foreskrive vektreduserende medikament, eller henvise til en overvektspoliklinikk på sykehuset. Sykelig overvekt kan være indikasjon for vektreduserende kirurgi.