Er man intubert ved narkose?

Når skal man intubere?

Intubasjon utføres oftest i forbindelse med generell anestesi (narkose), ved hjertestans og ved andre akutte, livstruende skader og sykdommer, spesielt hos pasienter med sykdommer som gjør det nødvendig å understøtte eller overta pusteevnen med maskiner. Intubasjon er en måte å sikre frie luftveier på.

Hva brukes i narkose?

Hvordan fungerer anestesi (narkose)?

Bevisstheten og etter hvert en del reflekser forsvinner. Du opplever da ikke og husker ikke noen smerte og har ikke noen oppfatning av hvor lenge du sover eller hva som skjer. Noen opplever det ubehaglig å ikke ha kontroll over situasjonen når de er i narkose.

Hva er lett narkose?

Kontrollert sedasjon (såkalt «lettnarkose«)

Hos tannlegepasienter innebærer kontrollert sedasjon at pasienten hele tiden er kontaktbar, rolig og kan samarbeide godt under tannbehandlingen. Det tilstrebes at pasienten beholder evnen til å holde frie luftveier og ha egen respirasjon.

Hva er respiratorbehandling?

Respiratorbehandling er kontrollert eller assistert ventilasjon av lungene ved hjelp av en respirator hos pasienter med respirasjonssvikt. Behandlingen skal tilføre lungene nok oksygen, slik at blodets oksygeninnhold blir tilfredsstillende, samtidig som utluftningen av karbondioksid fra blodet blir tilstrekkelig.

Hvordan er man etter narkose?

– Ved oppvåkning fra narkose og operasjon, kan noen pasienter føle seg trøtte og litt forvirret, mens andre kan føle seg beruset eller litt urolige. Våre pasienter er som oftest i fin form når de våkner, og de kan dra hjem samme dag og kort tid etter oppvåkning, sier anestesilegen.

Hvordan oppleves narkose?

De aller fleste opplever narkosen som en behagelig søvn. Lokalbedøvelse brukes i dag vanligvis bare til mindre inngrep på mindre områder, for eksempel ved fjernelse av føflekker, arr og fettkuler. Ved større inngrep er det mest behagelig for pasienten å sove.

Kan man drikke vann før narkose?

Du kan drikke litt vann, saft, brus, te eller kaffe inntil 2 timer før planlagt inngrep. Unngå snus, tyggegummi og sukkertøy i 2 timer før operasjonen. Dersom du ikke faster før operasjon i narkose, kan vi ikke gjennomføre behandlingen.

Hvordan sikrer man at strupen er åpen?

Sikre åpen og fri luftvei

En bevisstløs person kan få blokkert luftveien sin ved at tungen faller bakover mot bakre del av svelget og blokkerer for luftstrømmen. Sikre alltid at en bevisstløs person har en åpen luftvei ved å løfte frem haken og samtidig lytte etter om luft passerer som tegn på at pasienten puster.

Hva slags førstehjelp skal du gi til en person som er bevisstløs og puster normalt?

Hvis pasienten er bevistløs og puster normalt, må du legge pasienten i sideleie. Pasienten skal ligge stabilt på siden, men hodet bøyd bakover, på en måte som gjør at man ikke ruller over på rygg eller mange. Hvis pasienten blir liggende på ryggen kan tungen falle bakover og blokkere luftveiene.

Hvordan sikrer du at luften du blåser inn i pasienten vil følge luftrøret ned i lungene?

Du må klemme neseborene sammen,slik at luften ikke blåser ut igjen der. Så skal du blåse langsomt inn med ca 1 sekunds varighet, og til du ser at brystkassen hever seg. Da har du fått inn nok luft. Hvis du blåser for raskt eller for mye luft, vil luftenned i magesekken til pasienten.

Hva består anestesi av?

Det er en rekke forskjellige legemidler som alene eller i blanding kan gi generell anestesi: bedøvelsesgasser, opioide (morfinlignende) smertestillende midler, kraftige sovemidler og enkelte typer hallusinogene midler som ketamin.