Er Lipitor og atorvastatin det samme?

Hva slags medisin er Lipitor?

Lipitor tilhører en gruppe legemidler kalt statiner, som er lipid (fett)–regulerende legemidler. Lipitor brukes for å redusere innholdet av lipider, kjent som kolesterol og triglyserider, i blodet når en fettfattig diett og livsstilsendring ikke har hjulpet.

Hvor lenge varer bivirkninger av statiner?

Bivirkninger kan komme uker og måneder etter oppstart av statiner, og studier har vist at det kan ta måneder og år før enkelte av de mest alvorlige bivirkningene forsvinner etter seponering. Hos noen få kan plagene bli kroniske.

Er kolesterolmedisin farlig?

Legemiddelet Simvastatin brukes for å senke kolesterolnivået i blodet og redusere faren for hjerteinfarkt. En ny amerikansk undersøkelse viser at høye doser kan føre til muskelskader og, i sjeldne tilfeller, nyreskader som i verste fall kan være dødelige.

Hvilken kolesterolmedisin har minst bivirkninger?

Atorvastatin gir ikke plager

Dette utgjør mer enn 1 av 10 personer. Atorvastatin er den mest brukte av disse medisinene og brukes av over 350 000 nordmenn.

Hva kan erstatte statiner?

Alternativ behandling mot høyt kolesterol

Steroler fra planteriket har vist seg å ha en tilsvarende effekt på kolesterolet, som statiner. LDL-produksjonen minsker, dog i mye mindre grad enn gjennom medisinering med statiner. Fytosteroler finnes blant annet i mais- og rapsolje, brokkoli, frukt og nøtter.

Hva gjør kolesterolmedisin?

Statiner er fellesbetegnelsen på flere kolesterolsenkende medisiner. De virker blant annet på fettstoffene i blodet ved å senke «det farlige» kolesterolet (LDL), øke «det gode» kolesterolet (HDL) og redusere andre fettstoffer.

Hvorfor skal man ta kolesterolsenkende om kvelden?

Statiner med kort halveringstid (simvastatin, pravastatin, fluvastatin) bør tas om kvelden, da kolesterolproduksjonen i leveren er størst om natten. Statiner med lang halveringstid (atorvastatin og rosuvastatin) kan tas når som helst på dagen.

Når bør man begynne med kolesterolmedisin?

Personer med høyt kolesterol kan ha ulik risiko for hjerte- og karlidelser. For eksempel vil en person med LDL kolesterolnivå over 3 mmol/L sannsynligvis bli anbefalt behandling hvis de har en annen kjent risiko for hjerte- og karproblemer eller økt risiko for slag.

Hvor lenge virker statiner?

Bruk av statiner er en livslang behandling. Stopper du behandlingen, vil kolesterolnivåene øke igjen. Kolesterol kan måles både som totalkolesterol, HDL-kolesterol og LDL-kolesterol.

Hvordan trappe ned statiner?

I første omgang bør pasienten seponere statin en periode (4-6 uker) eller til bivirkningene har forsvunnet og så eventuelt starte opp forsiktig med et annet statin i lav dose som ved behov kan økes gradvis til en tolererbar maksimal dose. Kanskje oppnår han (like) god effekt av en lavere dose (3).

Når man ikke tåler statiner?

For pasienter som ikke tåler intensiv statinbehandling anbefales moderat eller lavintensiv statinbehandling. For pasienter hvor man ikke når LDL-C målverdi tross maksimalt tolerert statindose kan man legge til ezetimib eller en PCSK-9 hemmer. For pasienter som ikke tolererer statiner i det hele tatt foreslås ezetimib.