Er det polio i Norge?

Hvordan bli smittet av polio?

Polio
  1. Hva forårsaker polio? Polioviruset smitter ved at man kommer i kontakt med en allerede infisert person. …
  2. Symptomer. De fleste får ingen symptomer, men er fortsatt smittebærere og kan fortsatt spre sykdommen. …
  3. Forebygging. …
  4. Utryddelse av polio.

Hvor dødelig er polio?

95 % av alle som blir angrepet av poliovirus, får ikke lammelser, mens lammelser kan oppstå i akuttforløpet hos de resterende 5 % (2). Dødeligheten er 1 – 4 %. Respirasjonsparese er hyppigste dødsårsak. En sjelden form, voksne med bulbære symptomer, har en dødelighet på nærmere 10 %.

Hva er symptomer på polio?

Akutt poliomyelitt er i 90% av tilfellene asymptomatisk eller med svært lette symptomer. Mindre enn 1% av de smittede utvikler pareser. De resterende utvikler et klinisk bilde med lette symptomer som feber, muskelsmerter, kvalme og oppkast i 1- 2 uker. 5-10% av alle som blir smittet tilfellene utvikler meningitt.

Hva kommer polio fra?

Hva er polio? Polio er en smittsom virussykdom som kan medføre alvorlige lammelser. Polio var inntil 1950-tallet en alminnelig sykdom, men er nå nesten utryddet takket være utbredt vaksinasjon av barn mot polio.

Hvor mange døde av polio i Norge?

Mellom 1950 og 1954 ble det registrert mer enn 4 000 poliotilfeller i Norge. Av disse endte over 500 med dødsfall.

Når kom polio vaksinen til Norge?

Inaktivert poliovaksine (IPV) ble utviklet av Jonas Salk i USA og godkjent for bruk i 1955. I Norge ble vaksinen tilgjengelig høsten 1956 og de første som fikk den var skolebarn fra skoleåret 1956/57. Fra 1958 har poliovaksine inngått i det anbefalte barnevaksinasjonsprogrammet.

Når ble polio utryddet i Norge?

Finnes polio fortsatt?

Siden poliovaksinen ble utviklet i 1956, er sykdommen etter hvert blitt utryddet i industrialiserte land, ifølge Folkehelseinstituttet. Europa ble i 2002 erklært poliofritt av WHO. I Norge har man kun hatt fem registrerte tilfeller forårsaket av vilt poliovirus i perioden 1975–2017 – alle importtilfeller.

Hva er spedalskhet?

Lepra, på norsk ofte kalt spedalskhet, er en kronisk infeksjonssykdom som skyldes infeksjon med bakterien Mycobacterium leprae. Bakterien ble påvist første gang i huden hos leprapasienter av den norske legen Gerhard Armauer Hansen i 1873.

Hva er Postpoliosyndrom?

Postpolio syndrom (PPS) er karakterisert av ny muskelsvakhet, smerte, tretthet og praktisk funksjonstap som utvikler seg mange år etter sykdom med akutt poliomyelitt (polio). En postpolio pasient har en tidligere sykehistorie med poliomyelitt.

Hvordan ble polio utryddet?

Den orale vaksinen utryddet polio i Norge.

Da vaksinen kom til Norge i 1956, var det en inaktivert vaksine lignende den vi bruker i dag. I årene etter vaksinen ble tatt i bruk sank forekomsten av polio til 20% av det den var. Men sykdommen ble ikke helt borte. På 60-tallet gikk vi derfor over til den orale vaksinen.