Er det farlig å se på TV med hjernerystelse?

Hva skal man ikke gjøre når man har hjernerystelse?

Vi anbefaler at du begrenser disse aktivitetene de følgende dager, inntil du føler deg kjekk igjen:
 • Langvarig TV-titting og lesing.
 • Videospill.
 • Alkohol.
 • Sportsaktiviteter som innebærer risiko for nye hodeskader (f. eks. fotball og slalåm)

Hvordan vet man om man har fått hjernerystelse?

Symptomer på hjernerystelse
 1. Kortvarig bevissthetstap (inntil 10–15 minutter)
 2. Kort periode med hukommelsestap før og etter skadeøyeblikket.
 3. Forvirring (desorientert)
 4. Kvalme, eventuelt med brekninger og oppkast.
 5. Hodepine.
 6. Døsighet, tretthet.
 7. Nedsatt oppmerksomhet eller konsentrasjonsevne. (1)

Hvilken tommelfingerregel er gjeldene ved hjernerystelse?

En tommelfingerregel er at en utøver som har fått et støt mot hodet og har symptomer eller tegn ikke skal gå tilbake til idrettsaktiviteten før symptomene er helt borte.

Hva kan skje etter hjernerystelse?

Senfølger etter mild hjerneskade eller hjernerystelse kan være hodepine, svimmelhet, psykiske forstyrrelser, konsentrasjonsvansker, reduserte intellektuelle funksjoner.

Hvor lenge er det vanlig å ha vondt i hodet etter hjernerystelse?

Hodepine er vanlig

Hodepine er veldig vanlig etter hjernerystelse. Denne hodepinetypen kalles posttraumatisk hodepine. Heldigvis blir de fleste bra igjen etter 2 til 7 dager. Hos noen varer hodepinen i 1-3 måneder.

Er det farlig å drikke alkohol når man har hjernerystelse?

Kan man drikke alkohol etter en hjernerystelse? Det er lurt å være forsiktig med alkoholinntaket etter en hjernerystelse. Hjernen er satt ut av balanse og jobber allerede på høyt gir for å kompensere for skaden. Mange opplever derfor at alkoholen kan påvirke kraftigere eller annerledes enn den pleier.

Kan hjernerystelse påvirke synet?

Synsproblemer kan registreres hos opptil 40 % etter hjerneslag og hos opptil 50 % etter traumatiske hjerneskader. Synet er vesentlig for pasientens mobilitet, leseferdigheter, visuell orientering og daglige funksjoner.

Hva gjør man ved hodeskader?

Ved hodeskader er det viktig med førstehjelp på stedet. Det viktigste ved hodeskader er at pasienten får raskest mulig riktig diagnostikk og behandling. Derfor bør man ta straks kontakt med lege etter at en hodeskade har oppstått.

Kan man trene når man har hjernerystelse?

Rett etter en hodeskade gjelder at en utøver ikke skal gå tilbake til idrettsaktiviteten dersom vedkommende har en eller flere symptomer på hjernerystelse. Hjernen trenger ro inntil skadene er utbedret og skal derfor belastes så lite som mulig. Dette betyr at man den første uken skal hvile.

Når bør man sjekke seg for hjernerystelse?

Bakgrunn
 • Den skadete vil være fortumlet og forvirret, men vanligvis bare i noen få minutter.
 • Noen hjernerystelser kan føre til bevissthetstap, men de fleste gjør det ikke.
 • Et bevissthetstap som varer lengre enn 30 sekunder, bør vurderes av lege.

Hva skal man gjøre når man har slått hodet?

Den hodeskadete skal ikke være alene det første døgnet, og vedkommende skal vekkes to ganger i løpet av den første natten. Dette gjøres for å være sikker på at personen kan vekkes og har normale reaksjoner. Vi anbefaler at noen aktiviteter begrenses de følgende dager, inntil den skadete føler seg frisk igjen.