Er det farlig å fly når man er gravid?

Når kan man ikke reise med fly gravid?

De fleste flyselskaper aksepterer ikke gravide som passasjerer på flyreiser etter svangerskapsuke 36-38., eller at flyselskapet krever legeerklæring. Restriksjoner kan variere fra flyselskap til flyselskap, og etter reisens lengde.

Hvor lenge kan man fly gravid SAS?

Både SAS og Norwegian har flyforbud de to siste ukene før termin. Er det under fire uker igjen, kan du fortsatt fly, så lenge formen din er bra og at flyturen tar under fire timer. Hos SAS må du fylle ut et skjema som må godkjennes av SAS sin medisinske avdeling før turen.

Når bør man ikke fly?

En flyreise innebærer å oppholde seg i nærheten av mange andre reisende over lengre tid og dermed en risiko for smittsomme sykdommer. Moderne flykabiner filtrerer luften og smitterisikoen er lav. Men hvis du har sykdommer som er svært smittsomme, eller farlige, skal du ikke fly. For eksempel tuberkulose.

Hva er Gravidforsikring?

Hva dekker gravidforsikringen? Hvis mor eller barnet blir utsatt for en ulykke som fører til varig medisinsk invaliditet, utbetales erstatning basert på invaliditetsgrad. Det gis dobbel erstatning ved ulykke som fører til over 50 prosent invaliditet.

Kan man reise til utlandet når man er gravid?

Graviditet er i utgangspunktet ikke noe hinder for å reise utenlands, men det er viktig at den gravide tenker over valg av reisemål og rådfører seg med sin lege om en planlagt reise utenlands kan medføre spesielle helserisikoer og hvilke forholdsregler hun ev. bør ta for å redusere risikoen for smittsomme sykdommer.

Hvorfor kan man ikke fly gravid?

Ifølge Norsk Helseinformatikk er det trygt for gravide å reise med fly inntil omtrent fire uker før forventet fødsel. Lengre flyreiser kan være forbundet med økt risiko for blodpropp. Du oppfordres til å diskutere reisen med lege før du drar.

Kan man fly 7 måneder gravid?

Gravide aksepteres ikke etter uke 38, dvs. mindre enn 2 uker før termin. Norwegian: Gravide kan fly inntil uke 38 (uke 36-uke 38 krever legeattest, og du får kun fly hvis flyreisen er kortere enn 4 timer) Gravide aksepteres ikke etter uke 38, dvs. mindre enn 2 uker før termin.

Er det farlig å fly med ørebetennelse?

Hvis du har mellomørebetennelse, forverres smertene under flyreiser. Hvis du skal ut å fly, bør du gå til legen, som vil gi deg nesedråper. Eventuelt vil ørelegen punktere trommehinnen innen turen, så betennelsen kan renne ut, og trykket avta.

Hva skjer om man ikke rekker flyet?

Hvis du er forsinket til avgang, må du kontakte staben på flyplassen. Reglene tilknyttet billetten, avgjør hvorvidt det er mulig å omgjøre billetten eller refundere billettprisen.

Hva har du krav på når flyet blir kansellert?

Du har rett til en kompensasjon på opptil 5 750 kr hvis flyavgangen ble kansellert uten at dette skyldtes «ekstraordinære omstendigheter». Du har ikke rett til kompensasjon dersom flyselskapet informerte deg om kanselleringen minst 2 uker før planlagt avgangstid.

Hva dekker Gjensidige barneforsikring?

Barneforsikringen gir deg rett til refusjon (inntil 1 G) av rimelige og nødvendige behandlingsutgifter de to første årene etter en ulykke. Dette inkluderer utgifter til privat behandling med inntil 10 000 kroner.