Er det farlig å donere beinmarg?

Hvordan foregår en benmargstransplantasjon?

En stamcelletransplantasjon (beinmargstransplantasjon) innebærer at man ødelegger kroppens egne stamceller og deretter fyller på med friske stamceller fra en donor. Donoren kan også være pasienten selv. Celler kan hentes ut fra egen kropp for så å settes inn igjen etter å ha fjernet syke celler.

Hvordan ta ut beinmarg?

Beinmargsprøven tas ved at man stikker en nål inn i margen og suger ut beinmargsvæske. Vanligvis gjøres også vevsprøvetaking (biopsi), hvor en sylinderformet vevsbit tas ut fra samme stedet i hoftekammen med hjelp av en hul nål. Det finnes tilstander der man ikke kan ta beinmargsprøve.

Hva må til for å bli benmargsdonor?

For å kunne bli benmargsgiver må man først være blodgiver og mellom 18 og 40 år. Når flere er villige til å gi stamceller øker også sjansene for å finne en egnet donor og dermed redde noens liv!

Er benmargstransplantasjon farlig?

Denne sykdommen kan gi deg utslett i huden, øyeproblemer og tørre slimhinner i både munn, mage-tarm kanalen og i skjeden. GVHD kan også angripe indre organer og i verste fall være dødelig. En benmargstransplantasjon kan altså være årsaken til at du er live, men ikke nødvendigvis frisk!

Hvor mye beinmarg er det i kroppen?

Hos voksne finner vi rød beinmarg i de knoklene eller knokkeldelene som beholder sin svampete indre substans hele livet, først og fremst de flate knoklene (brystbein, ribbein, hoftebein), samt i rørknoklenes leddområder.

Hvem får benmargstransplantasjon?

Stamcellestøtte kalles også benmargstransplantasjon. Stamcelletransplantasjon er en av flere behandlingsformer som blant annet brukes ved kreft i blodet, benmargen og lymfene. Det kan være aktuelt ved: leukemi (kreft i blodet)

Hvordan tar man ut stamceller?

– Det er to måter å hente ut stamceller på – fra blodet eller fra benmargen. Hentes det fra blodet har man på forhånd mobilisert stamceller ut til blodet med et medikament som gjør at det er mulig å få ut stamceller via blodkretsløpet.

Hvordan fungerer stamceller?

Stamceller i voksent vev kan aktiveres ved skade eller sykdom. I hovedsak kan stamceller i et vev lage cellene i det vevet. For eksempel kan stamceller i beinmargen lage alle de ulike blodcellene, stamceller i muskel kan lage muskelceller, mens stamceller i hjernen kan lage ulike typer nerveceller.

Hva kan Benmargsprøve vise?

Beinmargsprøve er en vevsprøve som blir tatt fra hoftekammen med et spesialinstrument. Prøven viser hvordan blodproduksjonen er, og om det eventuelt er tegn på sykdom i beinmargen. Prøven blir gjort i lokalbedøvelse.

Er Benmargsprøve vondt?

Selve benmargsprøven kan være litt ubehagelig, men skal ikke gjøre vondt. Når man tar ut den halvflytende benmargen, kan du føle et kortvarig og ubehagelig sug eller press. Når man skal ta ut vevsprøven er det vanlig å kjenne noe trykk/spreng i hofteregionen. En del kan kjenne smerte/ubehag nedover i benet.

Er det vondt å ta beinmargsprøve?

Området desinfiseres, og det settes lokalbedøvelse i området der prøven skal tas, først i hudområde og deretter i brystbenet. Dette gjør kanskje litt vondt, men etter det vil du ikke kjenne noe særlig ubehag ved selve undersøkelsen.