Er aneurisme farlig?

Når bør et aortaaneurisme opereres?

Vi konkluderer med at vår hovedregel om å operere pasienter med abdominalt aortaaneurisme hvis den størstediameteren er 5 cm eller større, fortsatt er holdbar. Dette bør også gjelde endovaskulær teknikk. Et unntak ermuligens sakkulære aneurismer der rupturrisikoen kan være noe høyere.

Kan man dø av aneurisme?

Store aneurismer kan sprekke (rumpere). Dødeligheten ved rumpert abdominalt aortaaneurisme er på rundt 80 prosent. Smerter svarende til aortaaneurismen tolkes ofte som et tegn på at det er i ferd med å sprekke og skal vanligvis lede til rask operasjon.

Hvordan forebygge aneurisme?

Man kan forebygge at aneurismer sprekker ved å oppdage og behandle kirurgisk. Man kan også gjøre noe med risikofaktorer som røyking, høyt blodtrykk, kokainbruk og høyt alkoholforbruk.

Hvorfor sprekker hovedpulsåra?

Sprekkdannelse i hovedpulsåren oppstår som følge av en svakhet i hovedpulsårens vegg. Det kan være medfødt, være en følge av åreforkalkning eller skader etter kirurgi eller ulykker.

Hvordan behandles aneurisme?

Arterielle aneurismer kan behandles med åpen kirurgi, aneurismeeksklusjon og graftimplantasjon eller med stentgraft (endovaskulær aneurismeeksklusjon med dekket stent). Stentgraft vurderes ved aortaaneurisme spesielt hos eldre og pasienter med alvorlig komorbiditet.

Kan man se aneurisme på MR?

Påvisning av intrakranialt aneurisme som mulig eller sannsynlig årsak til blødningen skjer ved CT-angiografi, konvensjonell angiografi eller supplerende MR-diagnostikk.

Hvor går pulsåra?

Det er to årer som går ut frå menneskehjartet: lungepulsåra leier oksygenfattig blod frå høgre hjartekammer til lungene, mens livpulsåra eller aorta forsyner kroppen med oksygenrikt blod frå venstre hjartekammer. Heilt i starten av aorta går dei to kranspulsårene av, dei forsyner hjartemuskelen med blod.

Når hovedpulsåren sprekker?

Tilstanden oppstår som følge av at de elastiske fibrene i blodåreveggen svekkes og ikke klarer å motstå blodtrykket, og når utposningen vokser øker risikoen for at den vil sprekke. Et sprukket abdominalt aortaaneurisme gir stort blodtap og er en livstruende tilstand som krever hastekirurgi.

Hva hvis det oppdages aneurisme?

Dersom et aneurisme er lite når det oppdages, er det muligheter for at det aldri vokser seg stort nok til å forårsake problemer. Store aneurismer kan imidlertid være farlige, siden arterieveggen blir satt på strekk. Dersom veggen i aorta blir svært svak, kan den briste og forårsake massiv indre blødning.

Hvor stor kan hovedpulsåren bli?

Et aortaaneurisme er en avgrenset utvidelse av hovedpulsåren. Utvidelsen er minst en halv gang videre enn nærmeste normale del av blodåren. I praksis vil det si en utvidelse av hovedpulsåren til mer enn 3 cm.

Er hjernehinneblødning farlig?

De som har hatt en hjernehinneblødning er vanligvis mest syke de første dagene etter blødningen. Deretter kommer de seg gradvis. Mange trenger lang tid for å komme seg, og en del får varige mén etter blødningen. 95 prosent av de som er våkne før de får sikret utposningen overlever.