Er Addison sykdom farlig?

Hvorfor får man binyrebarksvikt?

Det finnes to hovedformer for binyrebarksvikt; primær som skyldes en sykdom i binyrebarken og sekundær som skyldes manglende stimulering av kortisolproduksjon grunnet mangel på adrenokortikotropt hormon (ACTH).

Er Addison sykdom arvelig?

Forekomsten av Addisons sykdom er høyest i verden i de skandinaviske landene, hvor om lag 20 per 100 000 innbyggere har sykdommen. Andre årsaker til Addisons sykdom er infeksjoner som tuberkulose og blødning. Hos barn kan det foreligge ulike arvelige sykdommer.

Hva regulerer binyrene?

Binyrebarken produserer hormoner som regulerer blodtrykk, stoffskifte og kjønnshormoner. Binyrebarken lager flere typer hormoner som er nødvendige for at vi skal leve. Disse kalles kortikosteroider og kjønnshormoner, og grunnstoffet i produksjonen av alle disse hormonene er kolesterol.

Hva styrer binyrene?

Det viktigste hormonet som produseres i binyremargen er adrenalin. Det lages også noradrenalin, som ligner på adrenalin. Disse hormonene gjør kroppen i stand til å tåle større fysisk og psykisk belastning, med økt konsentrasjon og oppmerksomhet, økt hjertefrekvens og økt blodstrøm til musklene.

Hva er Hypofysesvikt?

Hypofysesvikt er en tilstand med redusert eller manglende utskillelse av hormoner fra hypofysen. Det er forlappen som oftest svikter, og det gir utilstrekkelig nivåer av hormonene veksthormon, FSH, LH, TSH, ACTH, og prolaktin. Svikt i hypofysens baklapp er mindre vanlig og gir diabetes insipidus.

Er Addison en autoimmun sykdom?

I de fleste tilfeller er Addisons sykdom en autoimmun tilstand. Dette betyr at kroppens immunsystem, som vanligvis beskytter mot infeksjon, angriper deler av kroppens vev i stedet. I dette tilfellet angriper immunsystemets antistoffer binyrebarken.

Hva er Addison krise?

Hva er Addisonkrise? Dette er et fenomen som kan oppstå ved binyrebarksvikt og skyldes en akutt mangel på hormonene glukokortikoider og mineralkortikoider som produseres i binyrebarken. Les mer om tilstandene binyrebarksvikt og primær binyrebarksvikt (Addisons sykdom).

Hva er bivirkninger av kortison?

Lengre behandlingskurer kan gi økt risiko for bivirkninger som: Tap av kalsium fra skjelettet – som kan gi benskjørhet. Økt infeksjonsfare. Cushinglignende symptomer: Fedme med spesielt utslag i nakke, ansikt og overkropp, høyt blodtrykk, vannansamling og økt hårvekst.

Hvordan få kroppen til å produsere kortisol?

Produksjonen av kortisol stimuleres av kortikotropin (ACTH) fra hypofysens forlapp. Nivået av ACTH og kortisol er høyest tidlig om morgenen og lavest om kvelden. Ved en negativ tilbakekobling (feedback) hemmer kortisol frigjøringen av ACTH. Kortisol i blodsirkulasjonen er bundet til kortikosteroidbindende globulin.

Hva betyr lav kortisol?

Hvis binyrene svikter synker kortisolmengden i blodet. Det fører til at hypofysehormonet ACTH øker. Fallende aldosteronproduksjon fører til økt salttap i urinen og økende reninproduksjon. En person med primær binyrebarksvikt vil derfor typisk ha lave verdier av kortisol og aldosteron og høye verdier av ACTH og renin.

Hva er Cushings syndrom?

Cushings syndrom (hyperkortisolisme) skyldes høye nivåer av et hormon som heter kortisol. Hovedsymptomet er vektøkning, og tilstanden er mer vanlig hos kvinner enn hos menn. Den vanligste årsaken til Cushings syndrom er langvarig behandling med kortisonholdige legemidler, ofte omtalt som «kortisonpreparater».