Er 37 under armen feber?

Hvordan ta tempen under armen?

Å ta temperaturen under armen er ikke en sikker måte å måle feberen på. Mange barn og voksne kvier seg for å måle temperaturen i baken. Et lettvint alternativ er å legge termometeret i armhulen og legge til en halv grad.

Har man feber ved 36 grader?

Kroppens temperatur er en god indikator på sykdom. Feber defineres som temperatur over 38°C målt i endetarmen.

Hvor mye skal man legge til på Pannetermometer?

Tror man skal legge til nesten en grad når en måler i pannen. Men det spørs jo på temperaturen i rommet, og pannen kan jo også være nedkjølt av svette. Er best å måle analt eller evt oralt, men da skal man også legge til litt.

Hva regnes som feber?

Feber er kroppstemperatur på 38,0º C eller mer målt i endetarmen. Barn får lettere feber enn voksne, og de får ofte høyere feber. Feber er et viktig ledd i kroppens forsvar mot infeksjoner. Det er et svært vanlig sykdomstegn, men ingen sykdom i seg selv..

Er det normalt å ha 35 i feber?

Definisjon på lav kroppstemperatur

For lavt temperatur kalles hypotermi og defineres som temperaturer lavere enn 35 °C (6). Både ved feber og hypotermi kan det være aktuelt å kontakte lege, særlig dersom allmenntilstanden er nedsatt og/eller det er andre symptomer tilstede.

Hva slags termometer er best?

Hvilket øretermometer er best? I vår test av febertermometere har vi kåret Braun Thermoscan 7 IRT 6520 til best i test. Dette er et veldig brukervennlig febertermometer som ikke bare har et tydelig display, men også en fargeindikator.

Har lav kroppstemperatur?

Hypotermi er nedsatt kroppstemperatur. En person er hypoterm, eller nedkjølt, når kroppens kjernetemperatur er lavere enn 35 °C. Altså er det temperaturen i kroppens sentrale organer som bestemmer om noen er hypoterm, og temperaturen måles rektalt.

Hvor lenge måle temperatur under armen?

Måling i armhulen

Legg termometeret langs kroppen med spissen inn i armhulen. Pasienten skal bøye armen og legge den over brystet. Temperaturen kan avleses etter 10 minutter (temperaturen er ca. 0,5 grader lavere enn den virkelige kroppstemperaturen.

Hvordan vet man at man har feber uten termometer?

Typiske symptomer på feber er kuldefølelse (frysetokter) når feberen stiger, og tilsvarende varmetokter/svette når feberen synker. Andre symptomer kan være hodepine, slapphet, svimmelhet, kvalme, økt tørste og/eller tørrhetsfølelse på huden. Små barn får lettere høyere feber enn voksne, selv ved mindre infeksjoner.

Skal man plusse på øretermometer?

Et øretermometer viser omtrent 0,5 grader for lite, så man må legge en halv grad til måleresultatet. En målt temperatur på for eksempel 37,5 grader betyr altså at den faktiske kroppstemperaturen er ca 38,0 grader, noe som vil si at barnet har feber.

Kan man stole på Pannetermometer?

– Generelt er jeg skeptisk til pannetermometre som måler temperaturen på huden. Hudtemperaturen hos mennesker er 33–35 grader, men den vil kjøles ned dersom man har høy feber og kroppen bruker all energi på å holde vitale organer i gang. Dette kan gi alvorlige feilmålinger, sier Srebro.