Er 37 5 feber hos barn?

Hva regnes som feber hos barn?

Feber er kroppstemperatur på 38,0º C eller mer målt i endetarmen. Barn får lettere feber enn voksne, og de får ofte høyere feber. Feber er et viktig ledd i kroppens forsvar mot infeksjoner.

Er 38 feber hos barn?

Barn har feber når temperaturen er over 38° (målt i endetarmen). Feber er ikke en sykdom i seg selv. Feber er kroppens reaksjon på infeksjoner og andre sykdommer, og den hjelper kroppen å bekjempe disse. Barn får lettere feber enn voksne, og høy feber behøver ikke bety at barnet er veldig sykt.

Hvor høy feber kan et barn ha?

Barn får lettere høy feber enn oss voksne. Det at barn får feber opp mot 39 grader ved en vanlig virusinfeksjon er ikke uvanlig, og ofte kan andre tiltak enn å gi febernedsettende legemidler også være effektive.

Hva regnes som feber?

Feber er kroppstemperatur på 38,0º C eller mer målt i endetarmen. Barn får lettere feber enn voksne, og de får ofte høyere feber. Feber er et viktig ledd i kroppens forsvar mot infeksjoner. Det er et svært vanlig sykdomstegn, men ingen sykdom i seg selv..

Hva er temperaturen når man har feber?

Kroppens temperatur er en god indikator på sykdom. Feber defineres som temperatur over 38°C målt i endetarmen.

Når skal man gi febernedsettende til små barn?

Feber defineres som en kroppstemperatur på 38 °C eller mer målt i endetarmen. Passerer temperaturen 40 °C eller barnets allmenntilstand er dårlig, kan man bruke febernedsettende legemidler.

Har du feber på 36 grader?

Feber defineres som kroppstemperatur målt til over 38 °C. Hos barn regnes temperatur over 37,5 °C om morgenen som forhøyet.

Er 38 7 høy feber?

Nyttig å vite om feber

Feber vil si kroppstemperatur på 38°C eller høyere målt i endetarmen.

Er 39 i feber farlig?

Voksne bør oppsøke lege dersom temperaturen er 40°C eller høyere, over mer enn tre dager. Andre symptomer man bør være obs på er uvanlig utslett, magesmerter, kraftig hodepine, stiv nakke, hevelse i halsen eller svekket bevissthet.

Når kontakte lege Korona barn?

Legevurdering skal ikke forsinkes på grunn av bekymring for smitte med covid-19, og det er ikke krav til negativ covid-19-test før legebesøk. Generelt bør det være lavere terskel for å kontakte lege jo yngre barnet er. Som hovedregel gjelder dette spesielt barn som er 2 år og yngre, særlig de under 6 måneder.

Hva er høy feber hos baby?

Hvis barnet har høye temperaturer opp mot 41 °C, bør de henvises til lege. Feber hos spedbarn (under 3 måneder) er uvanlig. Dersom barnet har en kroppstemperatur på mer enn eller lik 38 °C, målt i rektum, skal de henvises til legen. Når små barn har feber, er allmenntilstanden langt viktigere enn selve temperaturen.