Blir man trøtt av litium?

Hvor fort virker litium?

Litium er mer effektivt i å forebygge tilbakefall av manisk versus depressiv sykdom. Litium brukes også i noen tilfeller i akutt behandling av mani, men denne indikasjonen begrenses av at det kan ta inntil én uke å oppnå respons, noe som delvis skyldes at det tar tid å oppnå terapeutisk nivå i serum (og CNS).

Hvordan slutte med litium?

Det foreligger likevel ingen etablerte eller velstuderte nedtrappingsregimer for litiumseponering. For å redusere risikoen for tilbakefall, anbefaler National Institute of Health and Care Excellence (NICE) i Storbritannia gradvis nedtrapping over minimum 4 uker, og ideelt sett over 3 måneder, i sine retningslinjer.

Hvorfor er litium viktig?

Litium kan ha god forebyggende effekt både i forhold til mani, hypomani og depresjon. Litium har forebyggende effekt også i forhold til selvmord og selvmordsforsøk. Litium har en positiv effekt på reparasjon av nervevev ved å øke effekten av nervevekstfaktor BDNF i hjernen i områder som frontale cortex og hippocampus.

Hvem bruker litium?

I mer enn 50 år har litium vært blant de viktigste legemidler i behandlingen av psykiske lidelser. Hovedindikasjonen er behandling og forebygging av bipolar lidelse (manisk-depressiv sykdom). Litium brukes også i behandlingen av affektive symptomer ved schizofreni og andre psykiske lidelser.

Hva er et stemningsleie?

Stemningsleie: Kvalitativ forandring i sinnsstemning som påvirker tanker, følelser og atferd. Forandringen forekommer i enten depresjon eller hypomani/mani. Depresjon er fellesnevner for alle stemningslidelser, der pasienter med perioder av økt energi, irritabilitet og oppstemthet har hypomani/mani.

Hvor ført virker ECT?

Forskning viser at ECT fører til nydanning av nerveceller og at nervecellene i hjernen får flere kontakter i løpet av elektrosjokkbehandling, forteller overlegen. Pasienter som kommer til ECT-behandling har som regel prøvd andre terapiformer først, uten resultater.

Hvilke matvarer inneholder litium?

En viktig grunn kan være at litium bare finnes i ganske små mengder i noen få matvarer som mange spiser sjeldent. Disse er timian, kelp og havssalt. Små mengder finnes også i potet, korn og drikkevann.

Hvor lang tid tar det før antidepressiva virker?

Virkning. Ved oppstart av behandlingen kan det ta en del dager før du oppnår ønsket effekt, men de fleste vil oppnå effekt av medisinen i løpet av en par ukers tid.

Hvordan oppfører en bipolar seg?

Sykdomsbildet preges gjerne av hyperaktivitet og rastløshet, sterk uro, taletrang, nedsatt søvnbehov og distraherbarhet. Personen opplever gjerne økt selvfølelse, også kalt grandiositet eller storhetstanker. Oppførselen er gjerne hemningsløs, uansvarlig og ukritisk.

Hvor lenge varer en bipolar depresjon?

En episode med bipolar depresjon varer vanligvis i minst to uker. Ubehandlet kan den vare i flere måneder. De fleste med bipolar lidelse bruker legemidler i lengre perioder for å holde stemningsleiet stabilt.

Hvilke medisiner brukes mot bipolar?

De vanligste medikamentgruppene som brukes ved bipolare lidelser er: stemningsstabiliserende medikamenter, antidepressiva og antipsykotika. Legen kan også forskrive andre medikamenter som kan hjelpe mot søvnløshet, angst og uro.